Abonnementsartikel

Hvis en dræning skal fungere succesfuldt, er der flere ting, som skal tages i betragtning, lyder rådet fra en drænkonsulent

Drænkonsulent Jørgen V. Pedersen, HS Dræning i Hjallerup, nævner tre forhold, som har stor betydning i forbindelse med dræning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt at vælge det rette pakningsmateriale og den rigtige drændybde i forhold til jordtypen. Desuden skal man være opmærksom på afløbsforholdene og sikre en optimal dimensionering. Endelig er det vigtigt fra starten at sikre let adgang til drænet i forbindelse med eksempelvis spuling og anden form for vedligeholdelse, siger Jørgen V. Pedersen.

Pakning

- Der skelnes mellem to slags pakningsmaterialer. Hydraulisk pakning og filterpakning, som har hvert sit formål, fortæller han.

- Hydraulisk pakning er fyldige pakningsmaterialer, der øger indstrømningen af vand til rørene og det mest egnede materiale må siges at være filtergrus. Denne pakning er velegnet på jorder der er vanskelig at afvande. Det kan for eksempel være jordbundstyper som finsand/silt, ler, tørv og dyndjorder, fortæller Jørgen V. Pedersen.

Den anden type pakning er filterpakning, som består af materialer, der er pakket omkring rørene og hindrer partikler i at trænge ind i drænrørene.

- Her findes flere forskellige typer med forskellig tæthed, hvor det er altafgørende, at filteret kan holde for eksempel finsand ude, siger Jørgen V. Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han understreger, at valget af filter især er vigtigt, hvis der ikke samtidig bruges en hydraulisk pakning, idet jorden i Danmark veksler meget mange steder og kan veksle fra den ene ende af marken til den anden.

- Er man ude i et område med ensartet, fed ler eller dyndjord, kan man med fordel spare filterpakningen omkring rørene og udelukkende bruge hydraulisk pakning som for eksempel filtergrus.

Analyse af jordbunden

En jordbundsanalyse vil angive jordens fordeling af ler, silt, sand og eventuelt grus, og det er afgørende for pakningstypen.

derfor mener Jørgen V. Pedersen, at det under forarbejdet til et dræningsprojekt er altafgørende, at få gravet prøvehuller til under drændybde, for at få et godt beslutningsgrundlag for valg af pakning.

Vedligeholdelse.

Behovet for vedligeholdelse af dræn afhænger også af jordbunden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dræn i moræneler kræver sjældent vedligeholdelse, og dræn i ikke-okkerholdige sandjorde kræver ikke så meget vedligeholdelse, hvis de er korrekt pakket mod indtrængning af sand, siger Jørgen V. Pedersen.

Men i okkerholdige jorder er d vedligeholdelse ofte et problem, og okkerproblemerne er størst i de første år efter nydræning.

- Spuling eller skylning kan således være nødvendig allerede efter første år, fortæller Jørgen V. Pedersen.

På den baggrund understreger han betydningen af at være på forkant med vedligeholdelsen, og derfor er det vigtigt, at drænene let kan observeres, og at det er nemt at få adgang til at spule elelr skylle dem.

- Det er vores erfaring, at hvis der anvendes et lavt tryk, og der samtidig tilføres en stor vandmængde, opnås det bedste resultat, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Observationsbrønde

En let adgang til at observere og vedligeholde dræn er normalt ikke et problem ved direkte dræning til åben grøft.

Men på arealer hvor det ikke kan lade sig gøre, og hvor der skal etableres hovedledninger for at gennemføre dræningen, er det ifølge Jørgen V. Pedersen en god idé at etablere en observations-/skyllebrønd på hovedledningen for hver fem til ti dræn, så alle dræn føres til brønde.

- Så har man muligheden for at vedligeholde sine dræn uden for eksempel at tilkalde en rendegraver, siger han.

Men han understreger, at placering af brøndene selvfølgelig bør overvejes nøje for at genere markdriften så lidt som muligt.