Regeringens nye model, som gør det muligt at udstede sælgerpantebreve og udskyde en del af skatten, er godt nyt for landbruget. Hvor er det glædeligt, at der er blevet lyttet og handlet.

Sælgerpantebreve er et vigtigt redskab til at løse udfordringerne med generationsskifter. Og netop bedre vilkår i forbindelse med generationsskifte er noget vi i SLF har kæmpet længe for.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I efteråret havde vi foretræde for Folketingets Skatteudvalg omkring lettelser ved generationsskifte - herunder den netop vedtagne pantebrevsmodel og nul tinglysningsafgift ved 1. gangs køb samt fem procent arveafgift.

Klimatiltag

Vi er derfor heller ikke helt i mål endnu: I den nye finanslov hæves arveafgiften fra 6 til 15 procent og tinglysningsafgiften indekseres op i forhold til prisudvikling. De penge skulle i et sundt ejerskifte være gået til at udvikle og geare ejendommen til den grønne omstilling og klimatiltag, som kunne sikre en bæredygtig fremtid. De hårde vilkår får stadig mange unge landmænd til at fravælge at blive selvstændige landmænd.

Med sælgerpantebrevene skal en ældre landmand ikke længere betale skat af hele provenuet med det samme, og køber får lettere ved at skaffe den sidste del af finansieringen. Det er rigtig godt. Men der er stadig forhold for de unge, som vi må kæmpe for. Det er så afgørende, at de får muligheden for at fortsætte på et robust økonomisk grundlag. Det skal sikre en grøn og klimavenlig konkurrenceevne og sikre et dansk landbrug i fremtiden.