Abonnementsartikel

En gruppe landmænd har stiftet et Facebook-gruppe som reaktion på regeringens tredobling af efterafgrødearealet.

Nu har dansk landbrug fået nok!

Vi er en gruppe landmænd, som har stiftet aktionsgruppen "Oprør fra landet", efter at regeringen og dens såkaldte rød/grønne flertal forleden har forlangt en tredobling af efterafgrøde-arealet i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dét var dråben.

Efterafgrøder - der har til formål at mindske kvælstofudvaskningen fra de øvrige afgrøder på et givent areal - kan give mening mange steder. Men det er ikke fagligt gennemtænkt, når man eksempelvis forlanger en tredjedel af Jylland plastret til med efterafgrøder uden at målrette indsatsen og ikke engang vil betale landmanden ordentligt for det. Man skyder med spredehagl, vel at mærke uden at have regnet på konsekvenserne for landbruget.

Manøvren fra regeringen er en snedig, men lusket måde at tilbagerulle landbrugspakken på. Dén landbrugspakke, der ikke bare gav det trængte landbrugserhverv optimismen tilbage, men som også på ny gav kornet høje proteinprocenter og gav grobund for en miljøpolitik, der baserede sig på reelle målinger fremfor fiktive beregningsmodeller.

Vi forlanger at blive reguleret ud fra målinger, ikke fiktive modeller, og vi forlanger de nyeste efterafgrøde-krav taget af bordet.Vi håber, at alle landmænd - og befolkningen i øvrigt - bakker op. Følg "Oprør fra landet" på blandt andet Facebook.