Abonnementsartikel

Venstre afsætter 500 milliarder kroner af til grønne løsninger indenfor sektorer som landbrugs- og transportsektorene.

Venstre er netop kommet med deres udspil til næste års finanslov, skriver Altinget. I udspillet skriver partiet:

- Vi vil ikke bare vente på, at regeringen engang i det nye år begynder på forhandlingerne om nye grønne initiativer. Derfor foreslår Venstre også at afsætte 500 millioner kroner til yderligere initiativer i 2020, der ligger ud over øget grøn forskning, mere grøn udviklingsbistand med videre. Venstre vil blandt andet prioritere initiativer, der kan nedbringe drivhusgasudledningen inden for eksempelvis transport- og landbrugssektoren - eller mere klimaforskning, der kan føre til nye grønne løsninger inden for disse sektorer. Samtidig vil Venstre prioritere miljø- og naturinitiativer, der kan sikre mere biodiversitet og bedre vilkår for vores planter og dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Venstres udgiftsposter:

- 355 millioner kroner til at videreføre taxameterløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt en fuld annullering af omprioriteringsbidraget på kulturområdet.

- 380 millioner kroner til sundhedsinitiativer.

- 500 millioner kroner til klimatiltag.

- 2.380 millioner kroner til annullering af foreslåede skatte- og afgiftsstigninger.

- 300 millioner kroner til yderligere skatte- og afgiftslempelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- 253 millioner kroner til at fastholde planerne om Udrejsecenter Lindholm.

- 150 til en ny bredbåndspulje.

Venstres finansiering:

- 475 millioner kroner ved at hæve cigaretafgifterne med tyve kroner pr. pakke.

- 295 millioner kroner ved at annullere regeringens og støttepartiernes nye ydelse til fattige børnefamilier.

- 4.100 millioner kroner i "diverse reserver".