Regeringen har afsat 350 millioner kroner i 2020-projekter til landdistriktsprogrammet. Pengene skal bruges til at lave en såkaldtgrøn udvikling af landbrugserhvervet og landdistrikterne. Heraf øges tilskudsmidlerne til privat skovrejsning med 65 millioner kroner, hvilket ifølge regeringen kan øge optaget af drivhusgasser og forbedre drikkevandskvaliteten.

Opjustering af kvælstofindsatsen

Desuden afsættes yderligere 65 millioner kroner til en opjustering af kvælstofindsatsen for 2020 gennem den målrettede regulering, så det sikres, at de forventede miljøeffekter opnås. Hertil kommer, at prioriteringskriterierne for en række ordninger justeres, så miljø- og klimaeffekt vægter højere i tildelingen af tilskud.