Abonnementsartikel

Økonomirådgiver, Marie Brammer, har fået overrakt medaljen fra Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab for lang og tro tjeneste.

Et fåtal af danske arbejdstagere oplever at få en medalje for 40 års lang og tro tjeneste. Men blandt den lille udvalgte skare er der en lille andel, som driver det så vidt, at de også kan fejre 50 års jubilæum. Dette lille eksklusive selskab tæller nu også økonomirådgiver Marie Brammer, som netop har fået overrakt medaljen fra Den Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Overrækkelsen blev foretaget af Erik Klint Andersen, der oplyste, at der i år kun er uddelt yderligere én 50 års medalje.

Marie Brammer begyndte i sin tid som elev i landbrugsrådgivningen i Ribe. Derefter rykkede arbejdspladsen først til Bramming og har siden 2010 haft til huse i Esbjerg.