Dyrkningssæson 2019 tegner lovende. Vi har haft en passende blanding af varme og væde og kornet står godt. Man skal aldrig høste med øjnene, men man har lov at glæde sig.

Specielt glæder vi landmænd os over situationen langs Ryå. Her blev der i efteråret - for første gang i mange år - renset rigtigt op på en strækning på 6,5 km ca. 23 km fra udløbet i Limfjorden. Den oprensning betyder, at markerne langs oprensningen og opstrøms hele vejen til Hjallerup atter er dyrkbare. Der er tale om højtliggende arealer med rigtig god landbrugsjord, så det er en stor gevinst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De steder, der stadig er vandlidende, er hovedsageligt engarealer og arealer, der er beliggende nedstrøms for oprensningen. Og det er jo klart disse arealer ikke har glæde af oprensningen.

Hele vinteren har det opgravede ligget bart hen - men nu begynder bredderne igen at gro til og når vi når sensommeren vil miljøet atter fremstå som tidligere. Det er en ren win-win situation. Der med succes kan gentages andre steder.