Abonnementsartikel

Formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, mener i dette debatindlæg, at ministerns kritik af dyrevelfærd er urimelig.

DEBAT

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udsendte i går en uberettiget kritik af den manglende udvikling af dyrevelfærden i vores stalde. Han siger, ?Det er mildest talt ikke tilfredsstillende. Tallet ligger på samme niveau som 2015, og det er ikke godt nok?, og samtidigt lægger han op til mere bureaukrati og administration.

Jeg synes ikke, at ministeren er fair i sin kritik. Når jeg kigger på tallene, så var der i 2016 10 procent flere kontroller end i 2015. Af dem var 69 procent uden bemærkninger, mens det var 64 procent i 2015. Altså en flot fremgang på 5 procentpoint, siger formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen. På en række dyrevelfærdsområder, fx håndteringen af syge dyr og indretning af sygestier, var fremgangen endnu større.

Der har også været en positiv udvikling på 5 procentpoint indenfor rode- og beskæftigelsesmateriale, og jeg vil gerne erindre fødevareminister Esben Lunde Larsen om, at der gives sanktioner selv ved få afvigelser i hele landmandens produktionsanlæg. Antallet af sanktioner kan således på ingen måde tolkes som omfattende for alle grise på ejendommen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I forhold til halekupering har vi ingenting at skjule, siger Henrik Mortensen. Vi har halekuperet vores grise de sidste 30 år, fordi det videnskabeligt er dokumenteret, at det kan reducere udbrud af halebid, som har voldsomme negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser for grisene. Halebidsproblemer kender alle danske- og udenlandske svineproducenter. Det kan være frygteligt for grisene at have, og der er svært at håndtere for de som passer grisene. Vi viser gerne, hvordan vi halekuperer grisene, og langt de fleste som ser det, giver udtrykt for, at det er et lille indgreb. Politikere, embedsfolk, journalister og senest dagbladet Information har været ude og se en halekupering, siger Henrik Mortensen.

Derfor forstår jeg ikke kritikken fra ministerens side og slet ikke, at han i sidste uge lancerede et veterinærforlig, som han udtalte, ikke måtte belaste erhvervet. I sommers fik nogle af os et investeringstilskud til at bygge nye stalde. Dette for at skabe vækst, arbejdspladser og eksportindtægter til Danmark, og i dag er ministeren slet ikke tilfreds med måden, som vi producerer grise på. Disse forskellige politiske signaler dæmper desværre investeringslysten hos vores medlemmer, og derfor glæder jeg mig til at Esben Lunde Larsen kommer til vores generalforsamling d. 17. januar, så vi kan få dette drøftet igennem.

Vi producerer rigtig mange grise i verdensklasse. Kunderne kan vælge frit, om de vil købe en velfærdsgris i i ministerens hjerteordning med hele haler eller en almindelig gris. De skal blot vide, at sandsynligheden for at en gris med hel hale har haft halebid, er 2-3 gange så stor som en halekuperet gris, men der er ingen smagsforskel i flæskestegen, slutter Henrik Mortensen.