Lyt til artiklen:

Debat: Efterlyser nyt noteringsgrundlag til afregning af smågrise til eksport

00:00
Hastighed: ???x
01:04

Især to markeder, Polen og Tyskland, har de senere år skiftedes til at være vores største aftager af smågrise, begge med omtrent 6,5 mill. grise årligt importeret fra Danmark.

En stor årsag til denne eksportsucces er også en voksende skare af handelsselskaber, som med dygtige ansatte har formidlet salget og arrangeret transporten i et væld af bureaukratiske regler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Igennem årene har SPF Danmarks puljenotering været grundlaget for afregningen af en stor del af grisene til eksport, også selvom denne notering oprindelig var tænkt som en markedsnotering for smågrise på det danske marked.

De senere år har brugen af SPF´s puljenotering dog været udfordret på følgende måder:

  • Betalingsevnen for smågrise har været meget forskellig fra marked til marked alt efter de enkelte landes slagtesvinenoteringer. Specielt ses det i øjeblikket, at den danske omsætning af puljegrise er lav som følge af den lave danske slagtesvinenotering.
  • Tillæggene til puljenoteringen har udviklet sig eksponentielt, og ingen handler derfor til noteringen uden tillæg, heller ikke SPF's egne kunder. Pt. handles der til tillæg på over 100 kr. for smågrise, som ikke er omfattet af en kontrakt.
  • SPF Danmarks markedsandel på eksport af smågrise er ikke særligt stor. Dette betyder, at snarrådige udenlandske omsættere har kunnet tvinge SPF Danmark til at sænke noteringen ved i perioder at holde inde med at købe eksportgrise gennem SPF eksportafdeling.
  • SPF Danmark er ejet af Danish Crown, og har også fået til opgave at sikre leverandører til Danish Crowns slagterier en stabil forsyning af smågrise. SPF selskabet har derfor en klar interesse i at holde noteringsgrundlaget nede i tider, hvor Danish Crown underpræsterer, for at sikre den fortsatte forsyning af slagtegrise til de deres slagterier.

Vi har derfor brug for at få sat et nyt noteringsgrundlag for handlen med eksportgrise:

  • Et noteringsgrundlag som sikrer, at vi til enhver tid og i enhver situation får den maksimale betaling for vore gode smågrise.
  • Et noteringsgrundlag som kun fokuserer på betalingsevnen på eksportmarkederne.
  • Et noteringsgrundlag som de danske smågriseomsættere og smågriseproducenter samt ikke mindst de udenlandske opkøbere har tillid til.
  • Et noteringsgrundlag som ikke behøver alle mulige trappetillæg eller procenttillæg for at sikre en bare nogenlunde fair afregning.