Økologiske landbrugsmetoder har i udviklingslande ofte en meget positiv effekt på bøndernes udbytter og jordens evne til at holde på vand og modstå tørke. I Uganda arbejder Økologisk Landsforening og en række lokale og regionale organisationer sammen om landbrugsudvikling med afsæt i modellen 'Family Farmer Learning Groups'. En tilgang, som på fire år har forbedret livet for mere end 17.000 småbønder. Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Fra tid til anden fremføres påstanden, at hvis vi får mere økologisk landbrug, så kan vi ikke brødføde verden, fordi der dyrkes mindre på øko-marker. Det er imidlertid en logik, som ikke gælder de steder i verden, hvor man mangler mad.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De økologiske landbrugsmetoder er med til at øge udbytterne markant. Det har vi set i vores mangeårige udviklingsarbejde i flere lande i Østafrika. Det handler blandt andet om plantedække og dyrkningssystemer, der beskytter jorden mod tørke og erosion, og om bæredygtig håndtering og brug af lokale ressourcer, siger Per Rasmussen, der er international konsulent i Økologisk Landsforening.

Se eksempler på de økologiske metoders effekt i kort video-reportage fra Per Rasmussens besøg hos FFLG-grupper i Kagadi, Uganda.

Bønder lærer af kolleger ? ingen eksperter

I arbejdet med landbrugsudvikling i Uganda anvender Økologisk Landsforening i samarbejde med de lokale organisationer en model, der kaldes Family Farmer Learning Groups (FFLG). Et koncept, der bygger på, at de deltagende landmænd lærer af hinandens erfaringer og gode råd og samler op på tiltag på medlemmernes respektive bedrifter løbende. En model, der ligger meget tæt op af "Staldskoler", som er en model for lovbestemt sundhedsrådgivning i danske malkekvægsbesætninger.

- I provinsen Kagadi, har vi oplevet, at mens målet var at etablere 40 FFLG-grupper i projektets toårige periode, så var der allerede 64 grupper, da vi var halvvejs. Det er virkelig den ultimative indikation på succes. At organisationerne tager FFLG-modellen til sig viser, at det er et værdifuldt bidrag, de kan arbejde videre med, og som kan sprede sig, når vores projekt er slut, siger Per Rasmussen.

I Kagadi-provinsen samarbejder Økologisk Landsforening med organisationen Uganda Rural Development & Training Programme (URDT), som arbejder for bedre levevilkår for landbefolkningen. Økologisk Landsforening har arbejdet med Family Farmer Learning Groups i Uganda og Tanzania gennem de seneste ni år. Gennem de forskellige projekter er cirka 125.000 mennesker fordelt på 18.000 familielandbrug kommet i kontakt med FFLG-modellen.