Lyt til artiklen:

Øm Klostergård og Gram Slot i nyt samarbejde om skovlandbrug

00:00
Hastighed: ???x
02:36

Øm Klostergaard og Gram Slot er gået i strategisk samarbejde om i første omgang at begge bedrifter omlægger noget af produktionsarealet til skovlandbrug.

Det skal ifølge de to virksomheder ses som en reaktion på flere årtiers globale udvikling, hvor man har dyrket landbrug med et rent industrielt mindset, hvilket i tiltagende grad ikke formår at sikre en rentabel fødevareproduktion, når man ser på ressourceforbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grundlaget for at dyrke skovlandbrug er teorier om, at det er med til at understøtte vilde insekt-, plante- og dyrearter samt effekter som kulstofbinding som klimahandling, øget naturindhold som virkemiddel for biodiversitet, bedre dyrkningssikkerhed forbundet med vejrekstremer og øget jordkvalitet.

- Jeg har som de fleste andre landmænd i Danmark, været ramt af frustration over ikke at vide, hvordan min virksomheds fremtid vil være med udsigt til en CO2 afgift på mellem fem og 15 millioner kroner årligt. Ingen kender præcist, hvor stort CO2 udfordringer er globalt og i landbruget mangler vi præcis afklaring af, hvor meget vores forskellige løsningsforslag virker. Men ingen kan være i tvivl om, at en reduktion af landbrugets CO2 udslip er en vigtig og bunden opgave. Derfor kan vi lige så godt gå i gang nu, siger direktør for Gram Slot Svend Brodersen.

Passer til fremtidens krav

På Øm Klostergård og Gram Slot mener de, at skovlandbrug passer godt ind i forventningerne til fremtidens landbrug, som kræver høj og stabil produktivitet i overensstemmelse med eksisterende naturressourcer, næringsstofcykler, miljømæssig bæredygtighed, fødevarekvalitet og klimarobusthed.

Skovlandbrugene på Gram Slot og Øm Klostergaard etableres især med henblik på at skabe viden og erfaringer indenfor den dyrkningsform. I første omgang skal der være med dyrkning af markafgrøder sammen med produktion af frugt og nødder til pluk selv, samt skyggegivende nøddebælter til høst på græsarealer med malkekvæg.

Det første store projekt etableres på Gram Slot i foråret 2024 med udplantningen af de første 3000 frugt- og nøddetræer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gram Slot er en af Danmarks største økologiske virksomheder med 3500 hektar og 1250 malkekøer. Nu har virksomheden lavet en liste over initiativer, som de vil sætte handling bag.

Følgende initiativer er derfor igangsat og/eller planlagt for markdelen:

 • Omlægning til skovlandbrug.
 • Plantning af de første 3000 frugttræer.
 • Plantning af nye skovarealer. Lige nu er 30 hektar tilplantet med ny skov, og næste år plantes yderligere 15 hektar.
 • Udfasning af majs i markplanen og indfasning af flere flerårige afgrøder som kløvergræs og lucerne. Ingen majs i 2024 og de første 90 hektar lucerne sås i maj 2024.
 • Dyrkning af flere grøntsager med lavt CO2 aftryk og afgrøder, der kan bruges til plantebaserede produkter til mad til mennesker.
 • 400 hektar med kartofler, 40 hektar med løg og 10 hektar med kål i 2024.
 • Mindre jordbearbejdning. Overgang til mere pløjefri dyrkning og fremover kun pløje i halv dybde med nye Ovland-plove. Målet er fra 2025 kun at pløje hvert tredje år og kun i halv dybde.
 • Efterafgrøder i næsten alle marker.
 • Indførelse af præcisionsdyrkning således at alle ressourcer udnyttes optimalt.
 • Stop for dyrkning af lavbundsjorde, hvor de bliver henlagt i vedvarende græs som afgræsses om sommeren.
 • Øge udnyttelse af tilført husdyrgødning ved moderne teknologi.
 • Kapper dræn, der leder drænvand under vores enge og dermed lade engene rense vandet for næringsstoffer.
 • Fortsat at dyrke jorden økologisk.
 • Udlægge naturstriber langs vandløb og levnede hegn.
 • Etablerer småbiotoper i kiler og ukurante hjørner af markerne.
 • Bruge sundt og robust sædskifte, der øger udbytter og kulstofbinding.