Abonnementsartikel

Enhedslisten er glad for resultatet af danskernes syn på partiets økologimålsætning, men erkender udfordringer.

Danmarks Statistiks undersøgelse for Maskinbladet viser en betydelig tro på, at det er realistisk at omlægge dansk landbrug til 100 procent økologi i 2050.

Det er et resultat, som glæder Enhedslistens landbrugsordfører Maria Reumert Gjerding, fordi det reelt viser, at danskerne mener, at Enhedslistens økologiske målsætning er realistisk.

- Vi mener, at det er umuligt fortsat at producere så mange svin i Danmark, som vi gør nu.

Maria Reumert Gjerding, landbrugsordfører, Enhedslisten

- Jeg er helt enig med flertallet af danskerne. Selvfølgelig kan man nå i mål. Vi oplever en eksponentiel vækst i efterspørgslen efter økologiske varer, siger hun.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Maria Reumert Gjerding tilføjer, at det er vigtigt at basere den fremadrettede strategi på det store vækstpotentiale, hun mener, der er, frem for at basere politikken på historiske data.

Vejen til målet kræver ifølge Enhedslistens ordfører blandt andet mere forskning og produktudvikling med henblik på eksport.

Dokumentation

Maria Reumert Gjerding glæder sig over danskernes svar til Danmarks Statistik. Nu er der dokumentation for de holdninger, hun hidtil har følt sig sikker på, danskerne har.

Hun understreger, at Enhedslisten ikke har taget bestik af almindelige danskeres holdning, men har udarbejdet sit udspil efter et større arbejde i partiet.

- Nogen har været efter os og synes, at vores oplæg er uambitiøst, og at omlægningen skal ske på kortere tid. På den anden side mener erhvervet - eksempelvis Økologisk Landsforening - at det er voldsomt ambitiøst, og at det bliver svært at nå i mål, siger hun.

Halv svineproduktion

Maria Reumert Gjerding mener, at forudsætningerne for at nå i mål med partiets økologiske ambitioner er, at der stilles krav og skabes bedre politiske rammer om økologien.

- Vi skal blandt andet sørge for, at efterspørgslen trækker udviklingen, mener hun.

Maria Reumert Gjerding er udmærket klar over, at partiets mål om 100 procent økologi i 2050 vil være en betydelig udfordring for eksempelvis den danske svinesektor.

- Vi mener, at det er umuligt fortsat at producere så mange svin i Danmark, som vi gør nu. Vi har ikke lavet beregninger, der viser, hvor mange svin, vi har plads til med 100 procent økologi, men vi har tidligere foreslået, at vi begynder med en halvering i forhold til den nuværende produktion, siger hun.

Hun mener, at det er realistisk, fordi man som producent får mere for økovarer.

Kræver en indsats

Maria Reumert Gjerding er også udmærket klar over, at der generelt vil være udfordringer ved at nå i mål med partiets forslag.

- Det er en målsætning, hvor man ikke bare kan læne sig tilbage, og så sker det. Det kræver en indsats. Det skal med på finansloven og indarbejdes i øvrig lovgivning. Og vi skal hjælpe landbruget med at lægge om ved at tilbyde landmænd efteruddannelse. Ellers når vi ikke målet, siger hun.

Ifølge Maria Reumert Gjerding kræver det også, at landbrugspolitikken udvikles konsekvent og ambitiøst.

Men hun tror også, at det er muligt at få mange landmænd med på planen.

- Overalt i hele Danmark har jeg oplevet, at mange ser positivt på økologien. Det ligger ikke fjernt for mange landmænd at tænke økologisk, selv om jeg også møder andre, der grundlæggende ikke tror på det, siger hun.