Abonnementsartikel

Et markant flertal af danskerne tror, det er realistisk at omlægge dansk landbrug til 100 procent økologi inden 2050.

Ifølge Danmarks Statistik tror 63,7 procent af danskerne i høj grad eller i nogen grad på, at det er realistisk at omlægge dansk landbrug til 100 procent økologi inden 2050. Kun 10,2 procent af danskerne tror slet ikke på idéen.

Visionen om dansk landbrug som 100 procent økologisk blev fremlagt af Enhedslisten og vedtaget på partiets landsmøde i maj:

Forslaget affødte afdæmpede reaktioner fra det konventionelle landbrug, og mange i landbrugskredse trak nærmest på skuldrene og anså forslaget for helt urealistisk.

Realistisk?

Men nu har Maskinbladet fået Danmarks Statistik til at høre danskerne om, i hvilken grad de tror, at forslaget er realistisk. Danmarks Statistiks indsamlingskontor, DST Survey, har spurgt et panel af danskere om deres syn på, hvor realistisk de synes, forslaget er.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Af de 63,7 procent af danskerne, der tror på, at det i høj grad eller i nogen grad er realistisk at omlægge landbruget til 100 procent økologi inden 2050, tror de 27,3 procent i høj grad på det.

23,2 procent af danskerne tror i mindre grad på visionen, men er dog ikke så afvisende over for idéen, at de slet ikke tror på den.

Der er kun 10,2 procent af danskerne, som slet ikke tror på, at det er realistiske at omlægge til 100 procent økologi.

Mænd mest skeptiske

DST Survey har vægtet svarene for uddannelse, indkomst, køn, alder og geografi.

Resultatet viser blandt andet, at mænd er langt mere skeptiske end kvinder. Kun 7 procent af kvinderne afviser idéen om 100 procent økologi, mens det gælder for næsten dobbelt så mange mænd, 13,3 procent.

Det viser sig også, at yngre og midaldrende er betydeligt mindre skeptiske end den ældre generation over 60 år. Blandt de yngre tror henholdsvis 9,0 og 9,5 procent ikke på visionen, mens 13,2 procent af de 60-74-årige ikke tror på økovisionen.

Geografiske forskelle

Det er også tydeligt, at troen på 100 procent økologi som en realistisk målsætning varierer fra landsdel til landsdel.

Størst tro på økologien findes i hovedstadsregionen, hvor 74,1 procent tror på visionen i høj grad eller i nogen grad. Kun 6,1 procent af hovedstadens indbyggere tror ifølge undersøgelsen slet ikke på 100 procent økologi inden 2050.

I region Midtjylland og region Nordjylland derimod kun henholdsvis 55,2 og 55,5 procent der tror på det realistiske i 2050-visionen.

Indkomst og uddannelse

Der kan også spores forskellig tro på visionen afhængig af indkomstforhold, men forskellene er ikke så markante som de geografiske forskelle. Dog med en tendens til, at de højeste indkomstgrupper i høj grad tror på, at 100 procent omlægning er realistisk.

Det samme kan konstateres inden for uddannelsesniveauer. Her er der tydeligt større tro på visionen blandt dem med mellemlang eller lang uddannelse sammenlignet med eksempelvis dem, der har en erhvervsuddannelse.