Enhedslisten vil samle hele oppositionen med stor økologiplan, der betyder en total omstilling af dansk landbrug til økologi inden 2050

Det blev vedtaget i forbindelse med partiets landsmøde i Bededagsferien, hvor partiets miljøordfører Maria Reumert Gjerding pegede på, at befolkningen efterspørger mere og mere økologi, men at dansk landbrug ikke kan følge med:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Både gældsproblemer, støtteordninger og strukturelle problemer hæmmer faktisk omlægningen til økologisk produktion, sagde Maria Reumert Gjerding.

Enhedslisten vil såvel afskaffe moms på økologi, øge støtten til økologiske landmænd, styrke økologi på landbrugsuddannelserne, som at indføre en national målsætning om, at dansk landbrug skal være 100 procent økologisk i 2050.

Markedskræfter ikke nok

Enhedslistens landbrugsordfører, Maria Gjerding, siger, at flotte salgstal på økologiske varer er desværre ikke nok:

- Vi kan ikke bare overlade udviklingen til markedskræfterne, hvis den økologiske omstilling for alvor skal realiseres. For den nuværende indsats for at fremme økologien kan på ingen måde matche efterspørgslen. Folk er trætte af at spise mad med pesticidrester, og de vil ikke være med til, at den mælk, de drikker, eller det kød, de spiser, er lavet på en måde, der er med til at ødelægge vores natur. Befolkningen vil have en fødevareproduktion, som passer på vores drikkevand og ikke skader dyr og mennesker. Det kan vi blandt andet se ved den store stigning, der er i salget af økovarer, siger Enhedslistens ordfører.

Frivilligt

Maria Reumert Gjerding understreger over for Maskinbladet, at det er Enhedslistens intention at omlægge al den landbrugsstøtte, herunder landdistriktsmidlerne - det er muligt, til økologisk produktion:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal gøre det mere attraktivt at omlægge til økologisk produktion. Det skal være ad frivillighedens vej, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at gøre så mange landmænd som muligt motiverede at omlægge. 100 procent omlægning inden 2050 er et meget ambitiøst mål, men vi skal have ambitiøse mål at navigere efter, og der er trods alt lang tid til 2050. Samtidig skal vi genindføre det mål, som Venstre-regeringen fjernede, om, at vi skal fordoble det økologiske areal i 2020, siger Maria Reumert Gjerding videre.

Forvrøvlet

Der har fra flere sider været peget på, at hvis al dansk produktion omlægges til økologisk landbrug, vil det betyde mangel på fødevarer andre steder i verden:

- Det argument er forvrøvlet. Der er ingen tvivl om, at vi kan producere meget mad ? også på økologiske arealer. Hvis vi omlægger til mere vegetabilsk produktion, kan vi producere meget mere. Vi skal bruge vores landbrugsarealer til noget andet ? ikke til at producere foder til dyr, men til at producere mad til mennesker. Hvis vi også skal håndtere en eskalerende klimakrise, skal vi skrue ned for vores kødforbrug. I stedet for at masseproducere råvarer, som vi gør i dag med vores svineproduktion, skal vi producere økologiske højkvalitetsfødevarer. Det er der mange flere arbejdspladser forbundet med. Folk er parate til at betale højere priser for økologiske fødevarer, og så bliver der også økonomi til at ansætte flere i fødevaresektoren, siger Maria Reumert Gjerding.

Forhandlinger

Enhedslisten vil samtidig sikre, at alle landmænd, der har lyst til at omlægge til økologi, kan gøre det, selv om banken i dag vender tommelen nedad:

- Det handler om, at Danmark skal spille en nøglerolle, hvor økologien er vores internationale styrkeproduktion. For mig at se hænger økologien også sammen med, at vi skal have reduceret den mængde kemikalier og giftstoffer, som danskerne udsættes for, siger Enhedslistens ordfører, der understreger, at det nævnte er Enhedslistens udspil, og at det nu bliver op til forhandlinger med de øvrige oppositionspartier - Socialdemokratiet, Radikale, Alternativet og SF ? at fastlægge linien for dansk landbrugs fremtid.