Uanset om fremtidens drøm er at overtage familiens virksomhed eller købe af en tredjemand, er det noget, der kræver planlægning, og det kræver planlægning i god tid.

Derfor vil Patriotisk Selskab nu for tredje gang gennemføre møderækken Next Generation, som afholdes i samarbejde med Dalum Landbrugsskole og er målrettet fremtidens landmænd. Det første møde finder sted torsdag den 20. oktober 2016.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det giver struktur, hvilket selvfølgelig er med til at sikre, at det, der skal gøres, bliver gjort.

.- Kristina Rohani, Patriotisk Selskabs jurateam.

- Det handler om at vide, hvad man gerne vil med sin karriere, sin virksomhed og sit liv, samt hvordan man rent praktisk kan gøre det muligt, så driften kan køre fornuftigt rundt i den virksomhed, man ender med at eje, fortæller leder af Patriotisk Selskabs jurateam, Kristina Rohani.

Følelser eller drømme

Er der tale om en familievirksomhed, er der desuden et særligt værdimæssigt aspekt i det, fremhæver Kristina Rohani:

- Hvad vil du eksempelvis vægte højest: Familiens følelser eller dine egne drømme? Hvad hvis du gerne vil lave et turn-around af virksomhedens drift, vil du så gå 100 procent efter dine drømme, vil du finde et kompromis, hvor du stadig er tro mod den oprindelige drift, eller bør du i stedet købe en helt anden virksomhed end familiegården?

Der er mange spørgsmål at tage stilling til, og man kan aldrig låse sig fast på alting på forhånd, men jo før man begynder overvejelserne, jo mere afklaret kan man nå at blive:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jo mere proaktiv kan man være, når generations- eller ejerskiftet melder sin ankomst, jo bedre er det. På den måde er chancen langt større for, at man ender med et resultat, der matcher det, man gerne vil?, fortæller Kristina Rohani og fortsætter:

- Det er med andre ord allerede i de unge år, at arbejdet, der skal lægge til grund for ens kommende virksomheds forretningsplan, påbegyndes. Og så snart man nærmer sig selve overtagelsen, er det første, man bør gøre, at kombinere forretningsplanen med en konkret tidsplan for overtagelsen samt for den efterfølgende tid, hvor virksomheden skal køre rundt med én selv som ny ejer og med eventuelle forandringer i driften.

Kort sagt skal der tidligt i forløbet foreligge en klar beskrivelse af, hvad der skal ske, og ikke mindst hvornår det skal være, gerne med en række konkrete delmål på vejen, som skal opnås inden et vist tidspunkt.

- Det giver struktur, hvilket selvfølgelig er med til at sikre, at det, der skal gøres, bliver gjort, men også at den nødvendige kommunikation med alle de parter, der er berørt af ejerskiftet, bliver foretaget på de mest passende tidspunkter, fortæller Kristina Rohani.

Spar på unødige omkostninger

En kombineret forretnings- og tidsplan i forbindelse med en overdragelse har ifølge Kristina Rohani et altoverskyggende juridisk mål:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man sparer nogle omkostninger. Grundet den åbenhed og dialog og det overblik, som følger med en klar forretnings- og tidsplan, undgår man så vidt muligt tvister forårsaget af miskommunikation, som potentielt kan ende i voldgift- eller domstolsager, der er både dyre og tidskrævende.

Sidst med ikke mindst fører en klar plan til tryghed for alle parter:

- Hvis de tidligere medarbejdere skal fortsætte med at arbejde i virksomheden efter ejerskiftet, er det vigtigt, at man ikke venter for længe med at tage en snak med dem om, hvad ejerskiftet kommer til at betyde for deres job. Ellers risikerer man, at de bliver usikre og måske endda ender med at finde arbejde andre steder. Omvendt kan man selvfølgelig heller ikke informere medarbejderne, før man er sikker på, hvad deres rolle skal være. Situationen er lidt den samme i forhold til bank og samarbejdspartnere, kommunikationen skal være rettidig, og det understreger blot endnu en gang, at man på forhånd bør planlægge, hvornår man gør hvad, siger Kristina Rohani.