Abonnementsartikel

Der igangsat et forskningsprojekt, der skal give en bedre forståelse af spredning af pesticider gennem luft og regn med fokus på blandt andet prosulfocarb.

Ikke mindst inden for økologien har der flere gange været advaret mod spredning af prosulforcarb, som er et aktivt stof, der indgår i ukrudtsmiddel, som er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i blandt andet korn, frøgræs og kartofler, men må ikke findes på eksempelvis frugt og grønt.

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten har på den baggrund spurgt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvordan man på nogen måde kan forhindre, at sprøjtegiften prosulfocarb spreder sig uhensigtsmæssigt, når studier fra DCE viser, at 80 procent af prosulforcarb fordamper inden for 48 timer.

Ministeren forklarer, at fordampningen af prosulfocarb fra jord og plantemateriale blev, udover de i spørgsmålet nævnte DCE studier, også undersøgt ved optagelsen af aktivstoffet i EU:

- Det pågældende studie viste, at fordampningen fra plantemateriale var højere end fordampningen fra jord. Studiet fra Heath Journal fra 1992 viste, at fordampningen fra jord efter 24 timer var under 20 procent, mens fordampningen fra bønneblade var 46 procent, forklarer ministeren blandt andet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Relativt stort tab

Han noterer desuden, at studiet refereret i DCEs rapport2 viste 60 procent og 80 procent fordampning fra kålblade efter henholdsvis 24 og 48 timer, og ingen fordampning fra jorden.

- Det er ikke tilgængeligt hvilke sprøjtedyser, der er anvendt ved sprøjtningen i studiet, men der sås et relativt stort tab af prosulfocarb fra sprøjtning til første prøvetagning. I første prøvetagning blev 66 procent af den udsprøjtede prosulfocarb genfundet på jorden og 37 procent på plantebladene. Forskellen på jord og plantemateriale kan skyldes de anvendte dyser og fordampning fra plantematerialet i de første minutter inden prøvetagning. Forskellen mellem resultater af fordampning fra kålblade og bønneblade kan skyldes både overfladen og forskelle i temperatur og vindhastighed, lyder forklaringen.

Ligevægtsproces

Esben Lunde Larsen slår fast, at fordampningen kan variere betydeligt, da det er en ligevægtsproces der påvirkes af mange ydre faktorer, som for eksempel temperatur, luftfugtighed og vind.

- Grunden til, at der sker en mindre fordampning fra jord end fra plantemateriale, skyldes at prosulfocarb bindes til jorden. Derfor kan uhensigtsmæssig spredning af prosulfocarb mindskes ved hjælp af optimeret sprøjteteknik, fortæller ministeren.

- Der er sat flere tiltag i værk for at mindske fordampningen af prosulfocarb. Tiltagene er beskrevet i landbrugserhvervets handlingsplan og omfatter blandt andet sprøjtning ved lavere temperatur, sprøjtning i vindstille vejr samt valg af korrekte sprøjtedyser, fortæller ministeren, der i øvrigt slår fast, at det vides ikke om forureningen af frugt og grønt med prosulfocarb skyldes sprøjtning fra nærområderne eller fordamping fra nærområder og nedfalder via regnen.

Fald i fund

Samtidig understreges det, at siden handlingsplanen blev igangsat i 2015, er der sket et fald i fund på frugt og grønt, mens der ikke er set ændring i fordamping fra nærområder og nedfalder via regnvand.

For så vidt angår spredning af midlet til omgivelserne, er der igangsat et forskningsprojekt, der skal give en bedre forståelse af spredning af pesticider gennem luft og regn med fokus på blandt andet prosulfocarb.

Projektet forventes at give ny viden, som kan bidrage til den fremtidige indsats. Projektet forventes afsluttet i 2018.