Lyt til artiklen:

12 aktører vil have lov til at opsætte grøn energi på lavbundsjord og i skove

00:00
Hastighed: ???x
01:35

For at udnytte det danske areal bedst muligt, så er vi nødt til at stoppe med at tænke skov- og lavbundsprojekter som separate fra projekter med vindmøller og solceller.

Det er pointen i et indlæg i Altinget, hvor 12 organisationer og virksomheder, herunder Landbrug & Fødevarer, står som afsender.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I indlægget bakker parter op om en opfordring fra den nationale krisestab til, at man planlægger efter multifunktionel arealanvendelse i et Danmark, hvor regeringen både har ambitioner om 250.000 hektar skov, udtagning af 100.000 hektar lavbundsjord samt en styrket biodiversitet og grundvandsparker.

Fremtiden er tænkt ind i Claus Bruun Jørgensens solcelleprojekt

Se også:

Fremtiden er tænkt ind i Claus Bruun Jørgensens solcelleprojekt

"Et eksempel er, at midler afsat til udtagning af lavbundsjorde, gennem Klima-Lavbundsordningen, udelukker muligheden for etablering af vedvarende energi på udtagne arealer, hvilket udgør en en barriere for dobbelte klimagevinster", skriver parterne i indlægget, som et eksempel på den opdelte tænkning.

Et andet eksempel er skovlovens paragraf 11, der ikke tillader vindmøller på områder med permanent skovdrift.

Derfor opfordrer parterne til, at der ved ny skovrejsning skal kunne gives tilladelse til samtidig at opstille vindmøller, hvor det giver mening, ligesom det skal være muligt at opstille anlæg til grøn strøm på lavbundsjorder med lav naturværdi.

Det bliver dyrere at etablere solcelleanlæg fra 2025

Se også:

Det bliver dyrere at etablere solcelleanlæg fra 2025