NaturErhvervstyrelsen fjerner krydsoverensstemmelse fra to delkrav om uønskede og forbudte stoffer i foder og om opbevaring af medicinjournaler.

NaturErhvervstyrelsen er i gang med en større gennemgang af krydsoverensstemmelsesområdet for at sikre, at Danmark lever op til EU's forpligtelser på området. Det betyder, at NaturErhvervstyrelsen løbende vil ændre i bekendtgørelsen og melde ud, når KO-krav bliver fjernet eller ændret.

Her kan du se ændringerne:

1. To delkrav bliver fjernet

Krydsoverensstemmelseskrav om uønskede og forbudte stoffer (krav 2.15, delkrav 3) og om opbevaring af medicinjournaler (krav 2.24, delkrav 4) bliver nu fjernet, fordi der ikke er tilstrækkelig hjemmel til dem.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

2. Nyt delkrav om opbevaring af dyrlægens optegnelser over terapeutisk behandling

NaturErhvervstyrelsen indfører nu krydsoverensstemmelse på krav til landmandens opbevaring af dyrlægens optegnelser over terapeutisk behandling. Dette krav vil blive indsat som nyt delkrav under krav 2.24.

Hvad betyder ændringerne?

NaturErhvervstyrelsen er ved at undersøge, hvor mange der i perioden 2007-2015 er blevet trukket i støtte på baggrund af de to delkrav. NaturErhvervstyrelsen gennemgår alle sager på krav 2.15 og 2.24 for at vurdere, om de udgåede delkrav er overtrådt, og om sagen skal genoptages. NaturErhvervstyrelsen arbejder på hurtigst muligt at få overblik over omfanget af sager.

NaturErhvervstyrelsen sender bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse i fornyet høring i perioden fra 9. februar til 22. februar 2016. Det er planen, at bekendtgørelsen kan træde i kraft i slutningen af februar.

Flere ændringer

NaturErhvervstyrelsen har foretaget en ny faglig vurdering af et forslag fra den oprindelige høring om at tillade let jordbehandling på brakarealer fra 1. august til 30. april.

Det lader sig alligevel ikke gøre, da det ikke er foreneligt med at sikre et minimum jorddække, som EU?s regler kræver. I stedet bevarer landmænd muligheden for at genetablere arealet i perioden 1. august til og med 15. september.