Abonnementsartikel

Miljøstyrelsen havde lovet rapport om hestemøg i forbrændingsanlæg i begyndelsen af 2015. Intet er øjensynligt sket.

Hestemøg er ifølge EU's regler fortsat "affald", hvis det ikke spredes på markerne. Det fremgår af et svar fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til Liberal Alliances May-Britt Kattrup, der ønsker en redegørelse for, hvilke konkrete initiativer, der kan tages, for at for at sikre, at hestemøg kan anvendes til opvarmning i decentrale anlæg, uden at det falder ind under affaldsforbrændingsdirektivet?

Miljøstyrelsen har tidligere fået oplyst, at der er stutterier, som ønsker at afbrænde hestegødning i decentrale anlæg, uden at anlægget dermed skal være omfattet af bekendtgørelsen om forbrænding af affald:

- Som udgangspunkt betragtes hestemøg som affald i henhold til affaldsdirektivet, hvis det ikke bringes direkte ud på markerne. Det må derfor kun forbrændes, hvis det kan ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om forbrænding af affald, oplyser ministeren.

Afklaring

Tidligere har landbrugsbedrifter fået tilladelse til at afbrænde fjerkrægødning på lempeligere vilkår end, hvis det skulle følge reglerne om affaldsforbrænding, og derfor vil Miljøstyrelsen nu have afklaret med EU-Kommissionen, om hestegødning kan betragtes som brændsel og vil i den forbindelse forespørge, om hestegødning kan sidestilles med "vegetabilsk biomasse":

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg har bedt Miljøstyrelsen om at undersøge hvilken dokumentation, der er nødvendig for, at hestegødning kan betragtes som brændsel på samme vilkår som fjerkrægødning, oplyser ministeren, der vil orientere Miljø- og Fødevareudvalget, når Kommissionens svar foreligger.

Tilladt i Sverige

Man må imidlertid spørge Miljøstyrelsen, hvad i alverden den har foretaget sig det seneste år. Maskinbladet skrev 11. november 2014 n artikel om emnet, og dengang fremgik det af et svar fra den daværende energiminister, at Miljøstyrelsen er ved at undersøge, hvilke begrundelser og regler der skulle muliggøre, at hestemøg kan anvendes som biomasse og dermed afbrændes i flis- eller halmfyr. Undersøgelserne forventes afsluttet i starten af 2015.

Hestegødning blandet med strøelse vurderes i Sverige som værende vegetabilsk affald, der sidestilles med anden vegetabilsk biomasse, som kan anvendes i små, decentrale anlæg. Miljøstyrelsen er også vidende om, at det udover Sverige også er være tilladt i Tyskland, Holland og Østrig at fyre med hestemøg.

Vil holde fast

May-Britt Kattrup siger til Maskinbladet, at det jo ikke er første gang, at diskussionen om hestemøg og forbrænding tages op, men hun vil nu holde fast i ministeren og kræve et svar:

- Det er beklageligt, at der, trods løfterne om det modsatte, endnu ikke er svaret fra Miljøstyrelsens side. Dels interesserer sagen mig af miljømæssige årsager, og dels fordi jeg selv bor på en gård med heste og vil kunne have gavn af at kunne afbrænde hestemøg. Vi har længe haft spørgsmålet på dagsordenen i Nordsjællands Landboforening, og mange stutterier kan få glæde af at kunne afbrænde hestemøget selv i stedet for at lade det køre bort. Det er jo lidt tosset først at betale penge for og udlede CO2 ved at køre hestemøget bort fra ejendommen og derefter udlede CO2 til at få transporteret brændselspiller til ejendommen igen, i stedet for at tage det fra stalden og putte det i anlægget, siger May-Britt Kattrup til Maskinbladet.