Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Opret gratis profil

Miljøkit til gyllekøling

28. dec. 2020 | Indrykket af Klimadan A/S

Suppleringsteknologi til gyllekøling

Del artiklen:

Miljøstyrelsens seneste teknologiblad viser, at der er ny dokumentation for at gyllekølingsteknologien, udover reduktion af ammoniakfordampning, også giver sikkerhed for lugt reduktion på op til 20 %.


Patentanmeldt teknologi

For at opnå det bedste resultat af denne yderligere fordel, har Klimadan udviklet en avanceret styring, Miljøkittet, som styrer både miljøeffekten pr. døgn, og samtidig køler gyllen på den mest hensigtsmæssige måde. 

Varmen, som opstår i processen, kan enten bruges til direkte opvarmning af f.eks. smågrise- og/eller farestalde, eller til stuehuse mv. Hvor varmebehovet er mindre end produktionen, er det muligt at bortskaffe varmen ved en meget høj effektivitet med miljøkittet.


Ekstra gevinst 

Derfor er griseproducenten nu ikke længere afhængig af et højt varmeforbrug for, at få glæde af gyllekølingsteknologien. Og som et ekstra plus, gør miljøkittet datadokumentationen over for myndighederne meget let og overskuelig – og så skal der bruges meget lidt tid på det. Et enkelt tryk på styringen sikrer hvad myndighederne har brug for. Det giver mere tid i grisestalden for dig som svineproducent.


Miljøkittet kan leveres og installeres til både nye gyllekølingsanlæg, men også til eksisterende gyllekølingsanlæg fra Klimadan. Der er i øvrigt også mulighed for at kombinere teknologien med andre eksisterende teknologier.

Ekstraomkostningen for indkøb og installation af miljøkittet til lugtreduktion er meget fordelagtig i forhold til andre metoder til lugtregulering i svinestalde.


Kontakt Klimadan for at høre mere


Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter