Abonnementsartikel

Frøene, der engang bliver til et bæredygtigt Fair Trees-juletræ bliver sået mellem to lag papir, som efterfølgende rulles ud i marken.

Et af kendetegnene ved Fair Trees-konceptet er, at der tænkes på bæredygtighed og miljøvenlighed i alle dele af produktionen, og det gælder naturligvis også udsåningen.

Der anvendes et dyrkningssystem, der stammer fra USA, og Bols Forstplanteskole har testet systemet sammen med gartnerivirksomheden Yding Grønt. Frøene, der skal blive til et Fair Tree-juletræ, bliver sået med en speciel teknik, hvor de blive placeret mellem to lag papir, og fikseret med kartoffelmelsklister. De to lag papir bliver efterfølgende rullet sammen som en meget stor køkkenrulle, og herefter bliver papiret så rullet ud på marken.

Det nederste papirlag er ekstra kraftigt, og det betyder, at ukrudtet bliver forhindret i at komme op igennem. Frøene kan dermed spire i fred og ro, og efter en god uge bryder de igennem det øverste papirlag.

Flere fordele

Metoden betyder, at det ikke er nødvendigt at anvende kemikalier, hvilket gør den meget miljøvenlig. Samtidig minimeres risikoen for udtørring af frøene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Marianne Bols forklarer også, at en af fordelene ved metoden er, at man selv vælger mængden af frø, og hvordan de skal placeres i forhold til hinanden, hvilket giver en meget præcis såning.

Hos Bols Forstplanteskole har denne metode nu været benyttet nogle år, og Marianne Bols er begejstret for metoden - ikke bare fordi den er miljøvenlig, men det er også Mariannes vurdering, at metoden giver kraftigere og sundere planter med et mere forgrenet rodnet og dermed bedre etablering.

Video

Se video af denne specielle udsåningsteknik HER.