På Adamshøj Gods ved Ringsted har man høstet gode erfaringer med den liftophængte M6W spreder fra Bogballe.

På Adamshøj Gods faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af mineralgødning på cirka 3.500 hektar årligt. Det tunge arbejde med at transportere gødning og påfylde sprederen klares med en sneglevogn. I marken arbejder den 4.800 liters liftophængte M6W spreder på højtryk med at sprede gødning. Det betyder en kapacitet på op til 330 hektar dagligt.

Sneglevogn trækker læsset

Ved at holde sprederen i marken og fylde den med sneglevogn, øges kapaciteten i modsætning til, hvis man kørte hjem for at fylde sprederen. Selve påfyldningen af sprederen tager cirka 90 sekunder. Valgte man at kører efter gødningen, ville det på Adamshøj Gods betyde 15 minutters kørsel på vejen, og et kapacitetstab på omkring ni hektar, når der spredes på 30 meter med en gennemsnitsfart på 12 kilometer i timen. Det undgås ved at fylde direkte i marken.

- Vi havde i forvejen sneglevognen til frakørsel af korn i høst, så hvorfor så ikke udnytte den enorme kapacitet til at fylde gødningssprederen i foråret, siger K. A. Frandsen, driftsleder på Adamshøj Gods.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Fire klare krav

På Adamshøj var der fire klare krav til sprederen før anskaffelse. Den skulle være liftophængt, så der var mulighed for udbringning tidligt i foråret. Den skulle have kapacitet nok til også at sprede på 3.500 hektar årligt, og ikke mindst skulle den have høj præcision og mulighed for tilkobling af GPS med tildelingskort og foragerautomatik.

- Vi valgte den liftophængte Bogballe-spreder, da den opfylder de krav, som vi havde til blandt andet foragerkontrol, præcision samt kapacitet. Præcision er ikke blot at åbne og lukke sprederen på de rigtige tidspunkter. Det er i høj grad også et spørgsmål om at stole på, at sprederen faktisk tildeler den mængde gødning på marken, som vi har planlagt. Fra mine kollegaer havde jeg hørt at vejesystemet på en Bogballe- spreder var pålideligt og præcist. Ydermere har den liftophængte spreder den fordel, at vi kommer tidligt ud om foråret med bred dækmontering med den første gødning uden at lave dybe spor i marken, siger K. A. Frandsen.

GPS styrer tildelingen

- Da vi allerede havde Trimble GPS på vores traktorer, var det klart, at en ny spreder skulle kunne kommunikere med det system. Det er muligt med en Bogballe-spreder, fortæller K. A. Frandsen.

Via en kabelforbindelse er sprederen forbundet til Trimble GPS'en. Automatikken sørger for at sprederen starter og stopper automatisk ved forager. Samtidig kan systemet også kontrollere tildelingen i kiler. Fordelen ved automatik er, at sprederen altid til- og frakobler på det rigtige sted, også når det er mørkt. Herved opnås en optimeret fordeling af gødningen i forager- og kilearealer.

Optimeret N-udnyttelse

GPS'en bruges ikke kun til at åbne og lukke sprederen automatisk. Via Trimble-terminalen er der også mulighed for at tildele gødningen positionsbestemt via tildelingskort.

På den måde optimerer man på Adamshøj Gods kvælstofkvotens udnyttelse, da det giver mulighed for omfordeling af kvælstof, eksempelvis ved at flytte gødning fra arealer som erfaringsmæssigt giver lavt udbytte.

- De lave arealer finder vi ved at se på topografien fra GPS-kortene, men resten defineres ud fra erfaring. Det kræver, at du kender din jord godt. Det gør vi, og kan derfor tildele en mindre mængde gødning på de områder, hvor vi ved at, vi alligevel ikke kan høste høje udbytter, selvom vi gøder derefter. På den måde henter vi op til 25 kg N til hovedparcellen, fortæller K. A. Frandsen,og fortsætter:

- Hvor og hvilken mængde gødning, der tildeles de enkelte steder, er på forhånd defineret i markkortet. Det betyder, at chaufføren ikke skal huske at reducere eller øge mængden der, hvor vi ønsker at regulere i tildelingen - det ved GPS'en.

Fra førersædet

Fra førersædet beretter traktorfører Martin Svendsen, at løsningen med en liftophængt spreder med GPS og foragerautomatik er særdeles behagelig at arbejde med på de lange arbejdsdage.

- I forhold til tidligere, har arbejdet med at sprede gødning i dag mere karakter af at være en overvågningsopgave, hvor det før var mere en ren maskinbetjeningsopgave. Førhen koncentrerede vi os om at starte og stoppe sprederen det rigtige sted ved markernes ender. I dag kan vi i stedet koncentrere os om at overvåge at alt fungerer og arbejder, som det skal. Det er behageligt på de lange arbejdsdage, slutter han.