Abonnementsartikel

Det har givet store arbejdslettelser i stalden for svineproducent fra Tønder at bruge Active NS.

Svineproducent Claus Christiansen i Tønder har siden 2006 drevet landbrug med svineproduktion og planteavl.

Claus Christiansen producerer årligt 9.300 svin på gården på 160 ha, hvor der dyrkes korn, raps og frøgræs.

Claus Christiansen bruger en del halm i stalden, hvilket tidligere gav problemer med at få gyllen ud i fortanken.

- Vi måtte simpelthen bruge en højtryksrenser for at få løsnet den fastsiddende gylle. Vi ændrede også lidt på højtryksrenseren, så den kunne spule helt rent mellem spalterne, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men det var dengang. I en pressemeddelelse fortæller produktkonsulent Ib Karstensen fra Vitfoss, at han foreslog Claus Christiansen at prøve at tilsætte Active NS i gyllen.

Der gik ikke lang tid, inden Claus kunne konstatere en væsentlig forbedring, og gyllen blev meget lettere at lukke ud i fortanken og gylletanken.

- Vi har nu brugt Active NS i flere år, hvilket har lettet arbejdet i stalden, og produktet er let at anvende. Hver gang vi vasker svinestalden, strør vi Active NS ud på gulvet, som derefter spules med vand, så gylleadditivet iblandes vandet og løber ned i kummerne. Jeg bruger nok 10-15 procent mere Active NS, end der foreskrives, da jeg vil være sikker på at opnå det bedste resultat, siger Claus Christiansen.

4,2 til 6,5 kg N pr. tons gylle

- I normal slagtesvinegylle er der 4,2 kg N pr. tons gylle, men efter at vi er begyndt at anvende Active NS i gyllen, kan vi binde total 6,5 kg N pr. tons. Så i dag udnytter vi gyllen bedre, ligesom vi kan se, at når vi kører gyllen ud på markerne tilføres den jævnt, fra vi starter, til vi har tømt gylletanken. Vi har også lettere ved at etablere flydelag på vores gylletanke. På den ene tank er der lige nu ca. et flydelag på en meter. Den anden er der lidt problemer med, den bobler og arbejder fint, men giver lidt flere problemer med at danne flydelag, siger Claus Christiansen og fortsætter:

- Active NS har givet os flere fordele, men den væsentligste årsag til, at jeg vælger at bruge produktet, er, at det har lettet arbejdet i stalden.