Lettere gylleudbringning og mindre lugt får bornholmsk svineproducent til at fortsætte med at bruge Active NS.

- Så da jeg for 3-4 år siden læste om Active NS, som blandt andet kunne reducere lugten, ville jeg selvfølgelig prøve det for at se om det kunne give et bedre staldklima, fortæller Per Nielsen, som driver gården Skovshøj ved Aakirkeby på Bornholm.

Per Nielsen har lejet staldene ud til en svineproducent, som leverer 30-35 kgs grise til opformering. På årsbasis produceres der 1.200-1.400 sopolte, som svineproducenten får igen. På Skovshøj er der et tilhørende areal på 28 hektar, hvor der dyrkes hvid kløver, korn og raps.

- Selvom jeg kun driver en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at følge med udviklingen for at optimere bedriften, fortæller Per Nielsen, som ikke havde specielle problemer med gyllehåndteringen for tre til fire år siden, bortset fra at det var nødvendigt at lægge halm på gylletanken for at skabe et godt flydelag.

- Vi strør med meget halm i stierne, så grisene har rodemateriale, men der er ingen problemer med at få det ud af rørene. Der har tidligere været lidt udfordringer, men de er forsvundet efter tilsætning af Active NS, fortæller han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Endt med en vandkane

Efter at have købt produktet startede Per Nielsen med at tilsætte Acive NS i gylletanken, inden den blev rørt godt op.

- Nu anvender jeg det dog i stalden og med gode resultater.

Han fortæller, at produktet er nemt at bruge, da han hver 14. dag blander det op i en vandkande og hælder det henover spalterne. I dag er det ikke nødvendigt at lægge halm på gylletanken, idet produktet giver et kraftigt flydelag. Det er faktisk så kraftigt, at tanken ofte skal røres grundigt op under udbringningen, da der lynhurtigt dannes et nyt flydelag.

- I forbindelse med oprøring og tømning af gylletanken har maskinstationen ingen problemer, så det tager ikke længere tid at håndtere og køre ud på marken. Jeg er rigtig godt tilfreds med produktet og vil også bruge det fremover, da jeg tror, at pengene kommer retur, blandt andet på grund af en lettere gyllehåndtering og selvfølgelig fordi gyllen lugter mindre.

Da der bliver bundet mere ammoniak i gyllen, må det også i sidste ende give et større udbytte på marken.

- Vi har en god dialog med vores naboer, og for at beholde det gode naboskab prøver jeg meget gerne ny teknologi som Active NS for at gøre gyllelugten mindre og for at skåne miljøet, da jeg tror, dette er til glæde for hele samfundet.

Per Nielsen fortæller desuden, at nogle naboer har givet udtryk for, at gyllen lugter mindre og i væsentligt kortere tid efter udbringning, selvom der gerne må lugte lidt på landet.

- Vi ligger jo tæt på Ekkodalen i Almindingen, hvor der kommer rigtig mange turister, og det er da dejligt, at jeg kan bidrage til, at de kan få nogle gode oplevelser uden at blive generet af gyllelugt, understreger Per Nielsen.