I 1999 etablerede Jens Arne Jacobsen Stenrøgel Svineproduktion, ved Kjellerup i Midtjylland, som er et moderne landbrug med syv ansatte samt et par skoledrenge og en altmuligmand.

Produktionen består af to sites, med en årsproduktion på 1.300 søer og 35.000 stk. 30 kgs grise, som går til eksport, samt 8.000 stk. 7 kgs grise, som leveres til danske aftagere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jens Arne Jacobsen driver to gårde med svineproduktion og planteavl. På de tilhørende 253 hektar, dyrkes der vårbyg, vinterbyg og rug, hvilket klares med egne maskiner. Når gyllen skal køres ud, gøres det af den lokale maskinstation.

Active NS virkede som lovet

Da jeg første gang fik at vide, at Active NS blandt andet kunne give mig en lettere gyllehåndtering, binde mere kvælstof i gyllen og reducere lugten, troede jeg ikke på, at det kunne lade sig gøre.

- Men at have en naturlig skepsis, er jo ikke det samme som at jeg ikke er åben over for at prøve noget nyt. Jeg er nødt til selv at gøre mine erfaringer, så jeg lod det komme an på en prøve og måtte erkende, at det virkede.

Inden vi begyndte at tilsætte Active NS i gyllen, havde vi haft problemer med manglende flydelag på gylletankene. Vi havde også meget og genstridigt bundfald i tankene, som gjorde det svært at mikse godt op. I staldene havde vi ikke de store problemer, men det var nødvendigt at spule med vand, for at få det hele med ud i forbindelse med rengøringen, og det lugtede også lidt af ammoniak.

Fast rutine giver gode resultater

I dag tilsætter vi Active NS i stalden hver gang de tømmes for grise. På et tidspunkt fik vi en ny driftleders, som glemte at anvende det fast hver torsdag, når der kommer nye dyr ind. Efer kort tid begyndte det at lugte mere i stalden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Så vi er meget konsekvente med at holde fast i rutinen med at anvende produktet, så vi kan bevare et godt staldmiljø, understreger Jens Arne Jacobsen.

Gylletanken er nemmere at mikse op

Det er ikke kun i stalden, at Active NS gør en positiv forskel. Gylletanken er også blevet nemmere at mikse op. I dag bruger maskinstationen mindre tid på at mikse gyllen op. I forbindelse med udbringning af gyllen, røres tanken grundigt op 2-3 timer om morgenen og igen om aftenen. Det gør gyllen er mere ensartet, og maskinstationen undgår, bundfald i gyllevognen.

- Økonomisk er Active NS overkommeligt, det er også let at anvende, og med de fordele det ellers giver, vil vi også fremover bruge det som en fast rutine i stalden, da jeg er godt tilfreds med de erfaringer vi har gjort, siger svineproducent Jens Arne Jacobsen.