Abonnementsartikel

Artikler i Maskinbladet har foranlediget, at Miljøministeriet har revideret oversættelse af Vandrammedirektivet.

Som Maskinbladet tidligere har påpeget, er en del af grundvandsovervågningen foretaget på et forkert grundlag, fordi Miljøministeriet har arbejdet efter en forkert oversættelse af et EU-direktiv.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) oplyser over for Folketingets Miljøudvalg, at hun "blev bekendt med Rådets ukorrekte oversættelse til dansk af den engelsksprogede version af Vandrammedirektivets definition af grundvand i forbindelse med artiklerne i Maskinbladet i november 2014".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun understreger dog, at "alle sprogversioner af EU-direktiverne har samme retsgyldighed":

- Der er altså ikke tale om, at den engelsksprogede version af et direktiv gælder særligt for engelsktalende lande, mens den dansksprogede version gælder særligt for Danmark, oplyser ministeren.

Ingen betydning

Konkret i forhold til Vandrammedirektivets definition af grundvand, hvor "saturation zone" er oversat til "mættede zoner", er det Naturstyrelsens opfattelse at uanset, hvilke sprogversioner man konsulterer, må definitionen forstås således, at grundvand er alle former for vand, der ligger i en mættet zone under jordoverfladen - det vil sige i praksis under det øverste frie grundvandsspejl - og er i direkte kontakt med jorden eller undergrunden.

På den baggrund mener ministeren ikke, at den forkerte oversættelse har haft praktisk betydning for forvaltningen af direktivet.

- Hvilket jeg er tilfreds med. Jeg kan oplyse, at ministeriet for god ordens skyld gennem henvendelse til Rådet har fået oversættelsen berigtiget, skriver ministeren til udvalget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun har i øvrigt foranlediget, at uoverensstemmelsen i ordlyden af definitionen af grundvand i vandrammedirektivet bliver rettet.

Vandplaner

De 23 nu godkendte danske vandplaner er baseret på Vandrammedirektivet og Miljømålsloven fra 2003, og ifølge ministeren har uoverensstemmelsen i ordlyden af definitionen af grundvand i vandrammedirektivet ikke haft konsekvenser for de 23 vandplaner.

Hun erklærer trods fejloversættelsen "generelt tillid til udarbejdelsen af de dansksprogede versioner af direktiverne".

- Det afgørende må være, at uoverensstemmelsen mellem Vandrammedirektivets dansksprogede version og andre sprogversioner af direktivet ikke har praktisk betydning, og at direktivet er administreret korrekt. Miljøministeriet har nu for god ordens skyld gennem henvendelse til Rådet fået oversættelsen berigtiget, og det er jeg tilfreds med.

Skete intet

Imidlertid fremgår det også af ministerens svar, at Miljøstyrelsen allerede i 2003 blev opmærksom på, at der var uoverensstemmelse mellem Vandrammedirektivets definition af grundvand i henholdsvis den dansksprogede og den engelsksprogede version af direktivet, men altså uden at rette fejlen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kontorchefen i pesticidkontoret var orienteret i forbindelse med diskussionen omkring drænvandsmålinger og godkendelsen af glyphosat. Der blev ikke foretaget yderligere i den forbindelse i forhold til den danske oversættelse.