Abonnementsartikel

Kommuner giver afslag på dispensation til kørsel med gyllevogn på baggrund af rapport, som bygger på forkert grundlag.

Det kan let komme til at koste kørerkortet, når foråret kommer og gyllevogn og traktor bevæger sig ud på de offentlige veje Flere kommuner har i år givet afslag på dispensationen til totalvægt på 48 ton for traktor og gyllevogn, som Trafikstyrelsen tillod i 2011, og gjorde det muligt at hæve akseltrykket fra otte til ti ton og dermed hæve den samlede totalvægt til 48 ton.

Afslaget kommer på baggrund af en rapport fra rådgivervirksomheden Grontmij, som blandt andet drager den konklusion, at ved øget akseltryk øges nedbrydning af især små kommunale veje, som derved bliver dyrere at vedligeholde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Undersøgelsen er dog ikke helt lavet ud fra de rigtige forudsætninger, og det giver et helt forkert billede, fortæller maskinkonsulent Mogens Kjeldal fra Danske Maskinstationer og Entreprenører, der ærgrer sig over den næsten ubrugelige undersøgelse.

Han fortæller, at Grontmij-undersøgelsen er beregnet ud fra, at gyllevognen kører med 'supersingeldæk' med dimensioner 385/65 - 22,5.

- Faktum er dog, at dispensationen er betinget af, at gyllevognen er forsynet med mindst 650 millimeter brede dæk, fastslår Mogens Kjeldal.

Gyllevogne trykker mindre

Beregningerne fra Grontmij er lavet ud fra nogle gamle testresultater, som blev udført i USA i 1960'eren, hvor man lod en lastbil køre på en asfaltvej, indtil den kollapsede.

- Om man stadig kan bruge disse beregninger i dag, tør jeg ikke udtale mig om, men jeg ved, at forudsætningerne for at regne med samme hjulmontering under en gyllevogn som en lastbil er helt forkerte, fortæller Mogens Kejldal og uddyber:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lufttrykket i dækkene på en gyllevogn er typisk 2,5 til 3,0 bar. Sammenlignet er dæktrykket i lastbildæk 8,0 til 9,0 bar. Det lave dæktryk gør, at traktor og gyllevogn skal have en større trædeflade for at bære den samme vægt som lastbiler, og den større trædeflade er meget skånsom over for vejen.

Mogens Kjeldal henviser til svenske forsøg:

Sven Agardh, Sweco i Lund dokumenterer, at tre akslede gyllevogne med 10 ton akseltryk slider langt mindre på vejen end en tilsvarende lastbil gør.

- Akselafstanden på en Samson PG 25 gyllevogn er 1,87 meter, og afstanden fra forreste til bagerste aksel er 3,74 meter, men med dækket udfladning kan trædefladeafstanden måles til 4,2 meter.Akselafstanden på en lastbil med gylletrailer er 1,3 meter, hvilket med dækket udfladning giver en afstand på 2,8 meter.

Helt overordnet betyder det, at en traktor med gyllevogn trykker 2,63 kg/cm2, mens en lastbil med gylletrailer med samme vægt trykker 9,36 kg/m2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvem ødelæggervejen?

- Vi anerkender naturligvis, at en kørsel med en gyllevogn med 10 tons akseltryk frem for 8,0 tons akseltryk belaster vejen mere, påpeger Mogens Kjeldal, men understreger at lastbiler med op til 11,5 tons akseltryk med et lufttryk på op til 9,0 bar må køre på alle kommunernes veje i ubegrænset omfang.

- Spørgsmålet er så om gyllevogne, som kun kører i meget begrænset omfang på vejene i korte sæsoner, reelt er dem som ødelægger vejene?

- Vi er forbavsede over konklusionen i rapporten fra Grontmij, som fører til det resultat at mange af kommunens veje vil kollapse efter 1,4 år ved kørsel med gyllevogne. Hvis den beregning er korrekt, vil lastbilernes kørsel for længst have ødelagt vejene, og de ville være genopbygget efter nutidens normer.

Mogens Kjeldal peger på, at vejnettet i forvejen er meget slidt.

-Kommunerne skal også være opmærksomme på, at vejnettet mange steder er så slidt, at en frostsprængning af asfalten i vintermånederne øger stor skade på vejene.