I fremtiden behøver vandværkerne ikke at buge en masse tid og penge på at flytte en drikkevandsboring, der er forurenet med stoffet BAM. De kan nøjes med at drysse bakterier ned i vandværkets filtre. 

Det viser nye forsøg, der er gennemført ved GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, skriver videnskab.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vores foreløbige undersøgelser viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at reducere BAM i drikkevandet ved at tilsætte Aminobacter til værkets eksisterende sandfiltre. I løbet af de 20 minutter, vandet bruger på at passere vandværkets filtre, fjerner bakterierne halvdelen af vandets indhold af BAM, siger professor Jens Aamand ved Geokemisk Afdeling på GEUS, til videnskab.dk.

Populært sprøjtemiddel

Mange landområder er forurenet med BAM som en følge af, at det i mange år var populært at bruge sprøjtemidlerne Prefix og Casoron.

Sprøjtemidlerne rummer pesticidet dichlobenil, der i jorden hurtigt blev nedbrudt til BAM. Dette nedbrydningsstof viste sig til gengæld at være svært nedbrydeligt, så svært, at store mængder af det stadig eksisterer og er sivet ned til grundvandet. Det er det vand, vandværkerne nu pumper op af deres drikkevandsboringer og pumper ud til forbrugerne som postevand.