Abonnementsartikel

EU-landmændenes organisation, Copa-Cogeca, er klar med et ændringsforslag til CAP-reformen, der går på, at landmænd skal kunne vælge mellem seks forskellige grønne tiltag.

I stedet for Kommissionens tre grønne krav, som ifølge CAP-reformen skal udgøre 30 procent af landbrugsstøtten, foreslår landmændenes organisation, Copa-Cogeca, at EU's landmænd skal kunne vælge to ud af en liste på seks metoder til "grønning" af landbruget.

- Vi accepterer initiativet med grønningen af landbruget, men det er vigtigt at understrege, at grønning ikke vil forbedre fødevaresikkerheden, ikke vil hjælpe landmænd til at øge efektiviteten og ikke vil bidrage til vækst. Derfor er det vigtigt, at den nye CAP-reform indeholder metoder til reel grøn vækst, siger Copa-Cogecas generalsekretær, Pekka Pesonen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han understreger, at de grønne krav bør være fleksible, så de kan tilpasses til de forskellige områder i EU.

- Det er logisk, at det, der har en effekt i Spanien og Portugal, ikke nødvendigvis giver mening i Finland og Estland. Af hensyn til konkurrenceevne og omkostninger for landmændene bør de få forskellige valgmuligheder, så de grønne initiativer kan få mest mulig effekt i de forskellige lokale områder, siger han.  

Buffét med seks grønne tiltag

Copa-Cogeca er også klar med seks konkrete forslag til menuen. Ifølge organisationen skal EU's landmænd kunne vælge to ud af følgende seks forslag:

1) Afgrøde-diversifikation: Mindst tre forskellige afgrøder. Hovedafgrøden må ikke dække mere end 70 procent, og de to hovedafgrøder må ikke dække mere end 97 procent. Græsarealer i omdrift skal gælde som en afgrøde.

2) På mindst 25 procent af landmandens dyrkede areal skal der dyrkes afgrøder, som ikke tilhører græsfamilien. For eksempel raps, sojabønner, solsikker, sukkerroer, kartofler og diverse bælgplanter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

3) Permanente afgrøder som for eksempel frugtplantager (minimum otte år) skal også være en løsning under Kommissionens krav om permanente græsarealer.

4) I stedet for at udtage syv procent af det samlede areal til brak, udtages tre procent af et areal, der er fratrukket permanente græsarealer, enge og lignende.

5) Visse landbrugsmiljøforanstaltninger under søjle 2 skal også gælde som grønne tiltag under søjle 1, hvis de kan ligestilles med søjle 1's grønne krav.

6) Ud over økologer skal landmænd, der opfylder visse miljøcertificeringer under EU-lovgivningen, også høre under gruppen af "grønne pr. definition" og derfor fritages fra kravene.