Abonnementsartikel

Ikast-Brandes borgmester, Carsten Kissmeyer, bakker op om landbrugets krav om udsættelse af vandplanerne

Siden Vandplanerne blev vedtaget i Folketinget i 2011, er ny viden om udvaskningen af kvælstof, fosfor og lignende fra landbruget til vandløbene kommet til. 

Formanden for Ikast-Bording Landboforening Karsten Willumsen opfordrer derfor til, at vandplanernes ikrafttræden udsættes, indtil der foreligger tilstrækkeligt megen viden til, at indsatsen kan målrettes. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han bakkes op af borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune, som deler landboformandens bekymring for, at vandplanerne kommer til at koste arbejdspladser i kommunen, hvis de som planlagt træder i kraft allerede til september. 

- Der er fra mange sider rejst tvivl om, hvorvidt det faglige grundlag for den miljøindsats, vi skal i gang med at presse ned over landbruget, er i orden, siger Carsten Kissmeyer. 

- Så jeg er dybt betænkelig ved at implementere vandplanerne på det grundlag, der ligger nu. Det er vigtigt, at indsatsen har den ønskede effekt, og at den gennemføres i takt med de lande, vi skal konkurrere med, for vi har brug for den vækst og de arbejdspladser, landbruget bidrager med, hvis vi ikke skal miste velstand og velfærd. Derfor skal grundlaget være i orden, førend vi går videre, siger Carsten Kissmeyer om sin støtte til landbruget. 

Venstre tager afstand fra randzoner 

Hos Venstres Folketingsgruppe er der gang i politiske forhandlinger med regeringen.

- Vi må fra Venstres side stærkt tage afstand fra det lovforslag om randzoner, som fødevareministeren har fremsat. Det ligger langt fra VK-regeringens forslag og vil være til stor skade for arbejdspladser og vækst i Danmark. Venstre har derfor stillet forslag om at udskyde randzoneloven til der er større klarhed over fakta om vandmiljø og virkemidler, siger Kristian Jensen, formand for Venstres Folketingsgruppe.