Abonnementsartikel

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, slår fast, at de tager stigningen i antallet af MRSA-infektioner alvorligt. Men vurderingen er, at problemet er overdrevet i medierne.

Der er igen fokus på multiresistente stafylokokker i medierne, og billedet fremstår stadig unuanceret, mener Landbrug & Fødevarer.

Mediebilledet giver indtryk af, at MRSA næsten udelukkende stammer fra svinestaldene, og at bakterien er en stor fare for de danske forbrugere. Den holdning deler Nicolaj Nørgaard, direktør i Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er kun fem procent af MRSA-tilfældene i 2009, der relaterer sig til svin - 39 ud af 811 tilfælde i 2009. I de første ni måneder af 2010 var 55 af svinetypen, mens 678 var af andre typer.

- Kun en mindre del af de 55 personer med MRSA fra svin har rent faktisk været syge, mens resten har båret bakterien i næsen uden sygdomstegn. Af de 55 tilfælde havde langt de fleste direkte kontakt til svin og var altså ikke almindelige forbrugere uden kontakt til svinestaldene, siger Nicolaj Nørgaard.

Arbejdsmiljø-problem

Statens Serum Institut (SSI) overvåger MRSA, som er en anmeldelsespligtig sygdom.

- Ifølge SSI er der en meget lille risiko for smitte mellem mennesker eller ved at omgås landmænd. Der er ej heller tegn på, at MRSA-inficeret kød er kilde til infektioner hos mennesker. Vurderingen hos Statens Serum Institut er, at MRSA først og fremmest er et arbejdsmiljøproblem, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Nicolaj Nørgaard understreger, at landbruget ikke ligger på den lade side, hvad angår MRSA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svineproduktionen har sat en stopper for brug af cephalosporiner, der er et særligt kritisk antibiotika, som bruges i behandlingen af mennesker. Cephalosporiner er det antibiotika, som MRSA er resistent overfor.

- Vi har konstant fokus på at undgå resistensproblemer, og vi mener, at de foranstaltninger som Fødevareministeren allerede har taget i sommer er tilstrækkelig på det nuværende vidensgrundlag. Sammen med 'Gul kort'-ordningen, som Fødevareministeren indførte i sommer, sammenholdt med de retningslinjer vi løbende får fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, er forventningen, at resistensniveauet vil stabilisere sig. Desuden bør vi afvente resultatet af et forskningsprojekt i 2011, før vi skrider til forhastede løsninger, siger Nicolaj Nørregaard.

Læs også Minister tøver med handling over for MRSA.

Læs også Lægeforeningen kræver handling mod MRSA.

Læs også Dansk kvæg er ramt af MRSA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hyologisk har desuden et stort tema om MRSA i oktoberudgaven. Bestil abonnement på 76207970 eller www.hyologisk.dk.