Lyt til artiklen:

Forbedret økonomi i smågrise stabiliserer avlsbestanden

00:00
Hastighed: ???x
01:38

Danmarks Statistik har offentliggjort resultatet af svinetællingen foretaget den 1. april 2024, og den viser blandt andet at Avlsbestanden i form af drægtige søer ligger 2,0 procent højere end for et år siden og er stort set uændret i forhold til seneste tælling fra 1. januar, det skriver Markedsnyt for Grisekød.

Når avlsbestanden ved de seneste tællinger har stabiliseret sig og er begyndt at ligge lidt højere end for et år siden, skyldes det ifølge Markedsnyt de høje smågrisepriser og den medfølgende stærkt forbedrede økonomi i smågriseproduktionen siden årsskiftet 2022/23.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce
Eksporten af dansk grisekød faldt en tredjedel i 2023

Se også:

Eksporten af dansk grisekød faldt en tredjedel i 2023

Ser vi på tællingen generelt er der ved tællingen 1. april en fremgang i den samlede svinebestand på 6,8 procent. Fremgangen gælder alle kategorier af grise bortset fra avlsorner.

Stigningen i svinebestanden - og særligt for gruppen "slagtesvin >50 kg" - skal dog ses på baggrund af en meget lav bestand ved tællingen for et år siden, fortæller Markedsnyt.

Hertil kommer, at antallet af slagtesvin ved tællingen 1. april i år er uforholdsmæssigt højt som følge af mange overgående slagtesvin, der ikke er blevet slagtet i Påskedagene op til 1. april.

I forhold til seneste tælling fra 1. januar er der således tale om en ganske stabil udvikling i svinebestanden, hvor den samlede bestand er steget med mere beskedne 0,7 procent.

Dansk grisekødseksport ud af EU faldt med en femtedel i januar

Se også:

Dansk grisekødseksport ud af EU faldt med en femtedel i januar