Lyt til artiklen:

Foreninger: Flere gylleulykker bør give skrappere krav

00:00
Hastighed: ???x
06:27

En række gylleulykker i årets første måneder bør føre til skrappere krav til opbevaring og håndtering af gylle, det mener Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

I sidste uge gik det galt to gylleulykker. Ved Mern Å i Sydsjælland - og nær Struer ved Limfjorden. Begge gange har landmænd ifølge foreningerne kørt gylle ud på vandmættede marker, der ikke kunne suge gyllen. I stedet er den løbet ud i eller nær vandløb og har forurenet naturen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udslip med biogasgylle truer fisk i vandløb

Se også:

Udslip med biogasgylle truer fisk i vandløb

Rundt om i Danmark er der de seneste måneder sket en række lignende miljøulykker med gylle og andet næringsrigt biologisk affald, der er løbet ud i åer og søer og har slået fisk og andet liv ihjel. Eller har krævet, at beredskabet rykkede ud og hindrede, at det gik helt galt.

Problemerne skyldes især de meget regnfulde våde vintre de seneste år, som ifølge eksperter skyldes klimaforandringer. Det har givet vandmættede marker og overfyldte gylletanke og ført til miljøulykker, skriver foreningerne.

- Det kan have fatale konsekvenser for vandmiljøet, hver gang der sker gylleudslip. Flere steder i landet er det gået galt - andre steder har det været tæt på. Derfor bør der strammes op på kravet til opbevaring og opsyn, når man håndterer store mængder biomateriale, der kan forurene og dræbe naturen, lyder det fra Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Krav om mere plads i gylletank

Vinterens store regnmængder har gjort markerne så våde, at de ikke kan suge den regn, der er faldet. Markerne ligner flere steder fortsat blanke søer og har generelt været så våde, at landmænd i år først har kunne komme ud med gyllesprederen med måneders forsinkelse.

Flere steder er det sket på fortsat vandmættede marker, hvor gyllen har svært ved at trænge ned i den våde jord. I stedet løber den ud i vandmiljøet, hvor den forurener de i forvejen belastede søer og fjorde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De våde vintre og marker vil med klimaforandringerne være et tilbagevendende problem. Derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund blandt andet, at kravene til opbevaringskapacitet for gylle hæves med minimum én måned. Så svinebrug skal kunne opbevare 10 måneders gylleproduktion og kvægbrug 8-10 måneders gylle.

Status på gylleudslip i Nordjylland

Se også:

Status på gylleudslip i Nordjylland

- De langt større regnmængder, der følger med klimaforandringerne, kræver større kapacitet alle steder, hvor man opbevarer gylle og andet biologisk affald, der kan forurene vandmiljøet. Derfor skal der stilles krav til, at landets gylletanke bliver opgraderet, så der ikke er risiko for overløb og miljøulykker, lyder det fra Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Samtidig foreslår de to organisationer, at der stilles krav om, at alle gylletanke skal overdækkes, så de ikke bliver fyldt med regn, der får gyllen til at løbe over. Lige nu gælder overdækningskravet kun for nyere gylletanke.

Skærpet opsyn med gylle

Flere miljøulykker sker, når teknik svigter, uden at det bliver opdaget. Til stor skade for det omkringliggende vandmiljø. Blandt andet i Nordjylland, hvor en pumpe uden opsyn svigtede og sendte gylle med 12-15 tons forurenende kvælstof ud i Spøttrup sø. Den har udløb til Limfjorden, hvor kvælstoffet kan forværre det i forvejen dårlige vandmiljø.

Gylleudslip ved Spøttrup Sø er under kontrol: Kortsluttet timer er synderen

Se også:

Gylleudslip ved Spøttrup Sø er under kontrol: Kortsluttet timer er synderen

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund bør der strammes op på sikkerheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Både landmænd og virksomheder, der opbevarer og håndterer store mængder forurenende materiale skal sikre, at pumper og andet teknik virker. For konsekvenserne for naturen kan være store, når de svigter, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er kommunerne, der har tilsynspligten med håndteringen af gylle, og med henvisning til de seneste måneders - og års miljøulykker, mener Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, at kommunerne i deres tilsyn bør skærpe indsatsen for at håndhæve de regler, der kan hindre gylleulykker, og at der ikke må blive set gennem fingrene med forhold, som er på kant med husdyrsgødningsbekendtgørelsen.

- Det er vigtigt, at myndighederne forebygger miljøulykkerne ved en grundig kontrol. Når der for eksempel i bekendtgørelsen står, at man ikke må bringe gylle ud på markerne, når der er fare for vandmiljøet, så skal kommunerne håndhæve den regel, før ulykken sker, og ikke først skride ind, når gyllen er bragt ud på den vandmættede mark og truer med at forurene naturen, siger Thyge Nygaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Nationale myndigheder har intet overblik over gylleulykker

En aktindsigt som DN har foretaget, viser, at Miljøstyrelsen ikke har nogen opgørelse eller overblik over, hvor ofte kommunernes beredskab er rykket ud for at forhindre eller rydde op efter et gylleudslip.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer derfor til, at kommunerne fremadrettet får pligt til at indberette til Miljøstyrelsen, når det sker. Så vi som samfund får et overblik over miljøproblemets omfang og kan tage hånd om det.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En opgørelse over medieomtale af gylleulykker foretaget af Danmarks Naturfredningsforening via søgning i Infomedia og på danske nyheds-websides, viser, at der blot i de seneste tre måneder (st. februar- st. maj 2024) har været omtale af mindst 19 udslip af gylle og andet lignende biologisk affald, der har forurenet naturen og ofte krævet akut indsats fra det kommunale beredskab.

Samtidig indikerer søgningen på medieomtale af gylleulykker i de seneste år, at antallet af omtalte hændelser er steget. Med omtale af mindst 13 gylleulykker i 2023, mindst 6 omtalte hændelser i 2022 og mindst 7 omtalte hændelser i 2021. Opgørelsen over problemet via mediesøgning er selvklart forbundet med stor usikkerhed, men peger i klar retning af, at problemet er vokset markant med de to meget våde vintre i 2023 og 2024.

Gylletræk på 48 ton væltet på hovedet

Se også:

Gylletræk på 48 ton væltet på hovedet