En ny rapport dokumenterer, at der ikke er sket en reduktion af kvælstofindholdet i vandmiljøet gennem de seneste år - på trods af politiske målsætninger herom

Fra 1990 og frem til 2004 lykkedes det stort set at halvere indholdet af kvælstof i det vand, som løber til havet, men i de seneste år er ikke lykkedes at få nedbragt kvælstofs-niveauet, viser en ny Novana-rapport fra DMU, som er lavet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen. Det skriver Altinget.dk.

Poul Nordemann Jensen forklarer, at der er flere kilder til kvælstof-tilførslen til havet.

For det første udledes kvælstof primært fra landbrug og i mindre grad rensningsanlæg, hvorfra det senere finder vej til havet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilførsel af kvælstof fra luften spiller også en væsentlig rolle for den samlede belastning af de danske farvande og af naturarealer på land for eksempel heder og højmoser. Tilførslen er størst over land og aftager med afstanden til forureningskilderne, som både er udenlandske og danske.