Flere af Folketingets politikere ønsker at besvare et antal avlsdyr for at sikre erhvervets fremtid. Fødevarestyrelsen har bedt Dansk Veterinær Konsortium vurdere om det er muligt at beholde en mindre flok dyr med henblik på avl efter corona.

Selvom alle både smittede og ikke-smittede mink skulle være slået ned inden firsten den 19. november vurdere flere, herunder folketingspolitiker Rasmus Jarlov (K), at avlere ude i landet har gemt cirka 50.000 avlsdyr fra tvangsaflivningen.

Fødevarestyrelsen har 14. november bedt Dansk Veterinær Konsortium om at lave en sundhedsfaglig vurdering af at beholde 200.000 avlsdyr. Men først var samme konsortium 10. november blevet bedt om at lave samme vurdering af at beholde 56.000 mink.

I første omgang svarer Dansk Veterinær Konsortium Fødevarestyrelsen:

"Det vurderes at det vil være muligt at opbevare en sådant antal dyr på en sundhedsmæssig forsvarlig måde enten i flere lukkede biosikrede enheder eller ved spredning af minkene på mange mindre eksisterende farme med eksempelvis 500-3000 dyr pr. enhed og således at der er god afstand imellem dyrene samtidig med overholdelse af nærmere specificerede retningslinjer for smittekontrol".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efter dette svar får samme konsortium endnu en opgave 14. november om sundhedsmæssig vurdering af at beholde 200.000 avlsdyr. Her svarer de:

"Avlsbesætninger skal etableres under hensyntagen til den nuværende covid-19 situation i befolkningen og minkfarve det vil sige fortrinsvis på Sjælland, Fyn, Bornholm og med en nærmere defineret afstand imellem besætningerne eksempelvis 10 kilometer som er den kontrolzone der generelt anvendes ved smitsomme husdyrsygdomme og anbefales af OIE. Antallet af dyr i den enkelte besætninger begrænses til mellem 500-3000 med et dyr pr. bur og med afstand imellem burene. Der bør være minimus 2-3 meter mellem burene jævnfør tidligere forsøg med for eksempel fritter".

Lukkede haller

Konsortiet anbefaler lukkede haller eller overdækning af farme for eksempel med net på hallernes sider med for eksempel fuglenet for at minimereeventuelt smitte fra fugle.

Fødevareminister læste risikovurderingen fra Dansk Veterinær Konsortium op på dagens samråd og åbnede op for mulighed for at redde avlsdyr og drøfte dette på et møde med partierne. Rasmus Prehn fortalte dog, at brancheforeningen for minkavlerne ikke er begejstret for ideen om avlsdyrene.

- Vi hører fra minkavlerforeningen, at der er brug for et større antal end de 56.000. Men lad os fastholde dialogen og kigge på det af hensyn til fremtidig minkproduktion, sagde Rasmus Prehn på samrådet.