I et debatindlæg kræver Steen Rasmussen, at vandløbsmyndighederne skal bringe tilstanden tilbage til normalen i Gudenåen. 

Adskillige landområder er blevet værdiløse og mange husejere hårdt økonomisk ramt som følge af oversvømmelser langs Gudenåen.

Nu dokumenterer en rapport fra Bæredygtigt Landbrug om regulativet anno 2000, at ødelæggelserne er et resultat af en bevidst manglende vedligeholdelse af Danmarks længste vandløb.

Vi kræver, at vandløbsmyndighederne bringer tilstanden i Gudenåen tilbage til niveauet fra tidligere opmålinger og med respekt for de gamle regulativer. Samtidig bør der udbetales erstatning til lodsejerne for tab af arealer samt for økonomiske tab som følge af de seneste 20 års oversvømmelser.

Ålavene langs Gudenåen tager nu initiativ til at få regulativet rettet eller opdateret i henhold til de historiske regulativer - og til at opgøre tabene og i samarbejde med de berørte lodsejere at fremsætte krav om erstatning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce