Lyt til artiklen:

L&F roser akutpakke til forbedring af vandmiljøet

00:00
Hastighed: ???x
02:16

I Landbrug & Fødevarer er der tilfredshed med den aftale, som et bredt politisk flertal har offentliggjort.

- Vi hilser aftalen velkommen, fordi den fokuserer på lokalt tilpassede løsninger, mere lokal inddragelse, styrkelse af kommunernes indsatser og et stærkt fokus på helhedsprojekter, der bidrager til mere natur og mindre kvælstof og CO2, siger miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, Anders Panum Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En stor del af akutpakken går til målrettet opkøb af arealer og anlæg.

Målrettede opkøb skal nedbringe kvælstofudledning til to fjorde

Se også:

Målrettede opkøb skal nedbringe kvælstofudledning til to fjorde

- Der er bred enighed om, at en stor del af akutpakken skal målrettes opkøb af arealer og anlæg, så vi kan få gennemført større, sammenhængende naturprojekter i de områder, hvor det giver den størst mulige kvælstofeffekt. Det er meget positivt, at der er tænkt i synergieffekter, så midlerne bliver brugt til helhedsprojekter, der både understøtter natur-, kvælstof- og CO2-indsatser, siger Anders Panum Jensen.

I aftalen er det vedtaget, at der kommer fire nye lokale kystvandråd. Det mener L&F er helt centralt.

- Kystvandrådene spiller en vigtig rolle i og med, at de kan gennemføre lokale analyser og pege på lokale virkemidler, der kan bidrage til god økologisk tilstand i vores fjorde, siger Anders Panum Jensen.

Kommunerne tilføres flere midler, som går til blandt andet udtagningskonsulenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For at alle de gode intentioner kan blive til virkelighed, ved vi fra tidligere erfaringer, at faciliteringen af nye projekter er helt afgørende. Man skal simpelthen komme godt fra start. Derfor er det godt, at aftalen også tilfører kommunerne flere midler og giver mulighed for at ansætte flere udtagningskonsulenter. Det er udtagningskonsulenterne, der tager dialogen lokalt og undersøger mulighederne, og netop derfor er de så afgørende, siger Anders Panum Jensen.