Prisen på landbrugets væsentligste produkter, mælk, svinekød og korn gik fri i starten af coronakrisen. Det er ikke længere tilfældet. Krisen rammer nu flere dele af landbruget i form af generelle prisfald.

Nedlukningen af store dele af samfundet i de fleste lande har betydet lavere efterspørgsel efter fødevarer og har flere steder givet store udfordringer i forarbejdning og distribution af fødevarer, skriver Seges i en pressemeddelelse.

Derudover har nedlukningen medført lavere priser på andre råvarer såsom oliepriserne, der er tæt korreleret med visse fødevarepriser.

- Vi er gået fra en situation, hvor coronakrisen primært gav prisfald på minkskind, okse- og kalvekød samt gartneriprodukter til, at krisen nu rammer landbrugsprodukter generelt, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges i forbindelse med en ekstraordinær udgivelse af "Markedsvurdering for landbrugsprodukter".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Prisfaldene skyldes overvejende nedlukningen af hoteller, restauranter og andre dele af turistbranchen og oplevelsesøkonomien. Det har medført et fald i efterspørgslen efter højværdiprodukter inden for foodservice.

- Svineprisen er fortsat stærkt domineret af afrikansk svinepest i Kina og andre lande, og hvis vi sammenligner med historiske priser, så er svineprisen stadig ganske fornuftig, og det forventes også at gælde året ud. Men coronakrisen har taget toppen af prisen, siger Klaus Kaiser.

Prisen på mælk har ligget nogenlunde stabil siden starten af 2019 på et niveau lige over prisen i et "normalår". Coronakrisen har dog medført prisfald på mælk verden over.

- Vi begynder at se prisfald på mejeriprodukter i mange lande, og selvom de danske mejerier er gode til at afsætte produkterne på højværdimarkeder overalt i verden, har prisfaldene nu også ramt de danske mejeriers afregningspriser til landmændene. Og priserne kan falde yderligere i de kommende måneder, siger Klaus Kaiser, der dog kun forventer prisfald til et niveau lidt under et "normalår".

Coronakrisens påvirkning af landbrugets priser forventes opretholdt, indtil risikoen for en opblussen af virus-sen er ovre og nedlukningen ophørt.

- Risikoen er i øjeblikket ekstraordinær stor for landbruget på grund af coronakrisen, afrikansk svinepest, ustabilt vejr, risiko for et hårdt "Brexit", potentiel renteuro mm. Så samtidig med, at vi nu bliver ramt på priserne generelt, kigger vi ind i en ekstra usikker fremtid for landbrugets økonomi, skriver Seges.