Abonnementsartikel

Tiltag mod smittespredning af Covid-19 på arbejdspladser i de grønne brancher

Beskæftigelsesministeren har meldt det klart ud: Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at der ikke spredes Covid-19 på arbejdspladserne, og Arbejdstilsynet er allerede i gang med at føre kontrol, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Det betyder også, at organisationerne i de grønne erhverv nu - med hjælp fra de relevante myndigheder - går sammen for at bistå virksomheder og deres medarbejdere med hurtig hjælp til at finde de gode løsninger, der skal forhindre smittespredning.

Der er derfor etableret en "Covid-19 Task Force" for de grønne brancher med deltagelse af Landbrug & Fødevarer, SEGES, 3F, GLS-A, Statens Seruminstitut og Arbejdstilsynet. En task force, som kan tage stilling til løsninger, der skal forhindre coronasmitte og som kan opsamle viden om gode løsninger, som virksomheder allerede har iværksat - og videreformidle disse i et "ide-katalog", som løbende udvikles.

Løbende håndtering

Produktionen i de grønne brancher er karakteriseret ved mange forskellige arbejdsopgaver, sæsonarbejde, skiftende medarbejdere sæsonarbejdskraft og udenlandsk arbejdskraft. Forhold, som betyder, at der ofte eller løbende skal tages stilling til håndtering af forskellige opgaver og gives mere kommunikation, når det gælder håndtering og begrænsning af coronasmitte. Forhold som den nye Covid-19 Task Force skal bidrage til bliver løst ved at samle viden i et "ide-katalog" målrettet brancherne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Virksomheder, som søger inspiration til gode løsninger, kan finde viden på arbejdsmiljøportalen www.baujordtilbord.dk . Virksomheder har også mulighed for at give input til gode ideer og løsninger, som allerede er taget i anvendelse i praksis og som andre virksomheder kan få gavn af.