Lea Wermelin skal redegøre for regeringens indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark.

Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd 4. december om regeringens planlagte indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark.

Biodiversitet er aktuelt med blandt andet OECD's evaluering af de sidste ti års danske miljøpolitik, Københavns Universitets udgivelse af rapporten "Skovstatistik 2018" om udviklingen i de danske skoves tilstand samt dansk rapportering til EU om status og udvikling i fuglebestande og om naturens tilstand. Udvalget har bedt ministeren redegøre for regeringens planlagte indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark, skriver Folketinget.

Samrådsspørgsmål til Lea Wermelin lyder:

Vil ministeren redegøre for regeringens planlagte indsats for at styrke biodiversiteten i

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danmark?

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) og Susanne Zimmer (ALT).