Lyt til artiklen:

15 procent af Danmark er beskyttet natur

00:00
Hastighed: ???x
01:30

Beskyttet natur i form af Natura 2000-områder, områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 og en række fredede områder dækker i dag 15 procent af Danmarks landareal og 19 procent af havarealet. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside, i forbindelse med at styrelsen har indberettet det danske bidrag til EU's biodiversitetsstrategi om beskyttede arealer, naturtyper og dyre- og plantearter.

Indberetningen til EU-Kommissionen indeholder også et løfte, eller et fremtidsmål, om hvor meget dansk natur, der vil være beskyttet i 2023. Det er også delt op i land og vand, og på land er der ikke løfter om hverken ny beskyttet natur, eller ny strengt beskyttet natur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til vands er der dog løfter om at den beskyttede natur vil vokse fra de førnævnte 19 procent til 29 procent. Fire procent af havarealet vil inden 2030 blive udpeget som strengt beskyttet. De nye beskyttede arealer og strengt beskyttede arealer på havet tæller seks fuglebeskyttelsesområder fra 2022 og 12 kommende havstrategiområder.

For at leve op til EU's definition på streng beskyttelse skal et område blandt andet være lovmæssigt beskyttet, der skal være en aktiv forvaltning, der opretholder eller forbedrer de naturlige processer, og der tilllades kun aktiviteter, der er nødvendige for at genoprette det aktuelle områdes naturværdi eller tilstand.