Med en slags vaccine vil forskere ændre kartoflens immunforsvar, så den bliver resistent over for sygdomsangreb.

Skimmelsvamp og kartoffelbladplet er et alvorligt problem for kartoffelproducenterne. Kartofler udgør omkring to procent af det danske landbrugsareal, mens kartoffelproduktionen står for hele 20 procent af landbrugets samlede pesticidforbrug.

Derfor vil initiativtagerne bag et nyt GUDP-projekt KRISPS undersøge, om man ved hjælp af genteknologien CRISPR kan udvikle en kartoffelsort, som er modstandsdygtig over for skimmelsvamp og bladpletsvamp. Hvis intensionen bliver til virkelighed, kan det halvere forbruget af pesticider i kartoffelmarkerne.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Afhængig af EU

Den nye genteknologi CRISPR må bruges i forsknings- og udviklingsarbejde, men endnu ikke i marken, fordi EU's GMO-regler forbyder det.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Reglerne sidestiller den nye teknologi med transgen-modificering, hvor man flytter gener fra én art til en anden, men det gør man ikke med CRISPR. Det er en metode til at skabe målrettede mutationer af samme type, som naturligt sker, når en plante rammes af solens UV-stråling.

- Ved hjælp af CRISPR-teknologien kan vi klippe meget præcist i DNA'et. Herefter går plantens naturlige system i gang med at reparere DNA-strengen. DNA'et vil naturligt samle sig, indtil der opstår en mutation - og mutationen er dér, hvor vi klipper, forklarer projektleder Ole Bandsholm Sørensen. Han er forsknings- og udviklingsdirektør i virksomheden KMC, der er partner i projektet.

- På den måde kan vi øge modstandsdygtigheden hos kartofler på samme måde, som vi vaccinerer mennesker mod sygdomme. Vi ændrer simpelthen kartoflens immunforsvar, så den bliver resistent over for sygdomsangreb, siger han.

Mindre sprøjtning

Den nye skimmelresistente kartoffelsort vil have flere positive effekter. Udover at reducere pesticidforbruget i landbruget markant til gavn for miljøet vil den også give økonomisk gevinst til kartoffelproducenterne.

- En halvering af pesticidforbruget vil spare kartoffelproducenterne for mange arbejdstimer og udgifter til svampedræbende midler. Den nye kartoffelsort vil desuden have en bedre holdbarhed under lagring, uden at det vil gå ud over kvaliteten, forklarer Ole Bandsholm Sørensen.

- Vi forventer også, at kartoflerne får et højere stivelsesindhold, så værdien for landmændene også på den måde bliver større, siger han.

Ni millioner fra GUDP

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP støtter udviklingsarbejdet med 9,2 millioner kr.

GUDP's bestyrelse har valgt at støtte projektet, blandt andet fordi Danmark allerede har en styrkeposition inden for nye teknologier i planteforædlingen. Hvis EU lemper den lovgivning, som i øjeblikket forhindrer en generel brug af CRISPR, vil projektet være med til at sikre, at danske virksomheder med det samme kan udnytte de nye muligheder.

Projektet er et partnerskab mellem kartoffelmelsvirksomheden KMC, som skal lede projektet, og Aalborg Universitet samt Københavns Universitet.