Lyt til artiklen:

Dårligt vejr udskyder fristen for såning af blomster- og bestøverbrak

00:00
Hastighed: ???x
02:05

Jorden er i store dele af landet så vandmættet, at det er besværligt at så blomster- og bestøverbrak inden fristen 30. april 2024. Det er vigtigt, at blomsterblandingerne etableres ordentligt, så de kan danne fødegrundlag for de bestøvende insekter, og derfor udskyder Landbrugsstyrelsen fristen til 14. maj 2024, det skriver de på deres hjemmeside

- Den store mængde nedbør i april besværliggør landbrugernes etablering af blomsterblandingerne, og så forringes biodiversitetseffekterne for blomster- og bestøverbrak. Vi bruger derfor den mulighed, vi har fået forhandlet os frem til med Europa-Kommissionen, om at udsætte såningsfristen, siger Theresa Linnea Markenvard, der er teamleder i Landbrugsstyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udskydelsen af såningsfristen for blomster- og bestøverbrak gælder for grundbetalingsordningen, for bio-ordningen biodiversitet & bæredygtighed og for arealer, der bruges til at opfylde GLM 8-kravet om, at man skal have mindst fire procent ikke-produktive elementer på dine omdriftsarealer.

Ikke-produktive elementer er brak, bestøverbrak, markbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller fortidsminder.

På landsplan er der ifølge Aarhus Universitet i denne vinter (december, januar og februar) faldet næsten 50 procent. mere nedbør end normalt.

Marts var relativt normal i forhold til nedbør, men i april har vi foreløbigt haft 100 procent. mere nedbør end normalt. Samtidig er fordampningen relativt lav, på grund af de forholdsvis lave temperaturer. Aarhus Universitet har derfor vurderet, at jordens opmagasineringskapacitet er overskredet mange steder, hvilket gør det svært at jordbehandle og tilså arealerne.

Nye regler for afpudsning af slåningsbrak

Se også:

Nye regler for afpudsning af slåningsbrak