Lyt til artiklen:

Brug af pesticider i landbruget ligger fortsat på stabilt niveau

00:00
Hastighed: ???x
03:07

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2021, og dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maksimalt må udgøre 1,96, svarende til en reduktion på mindst 40 procent i forhold til 2011, der er referenceåret for målsætningen.

PBI er faldet med 46 procent siden 2011 og er i 2021 på 1,76. Målsætningen har dermed været opfyldt i hele perioden for Pesticidstrategi 2017-2021. I Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er der fastsat en målsætning om PBI på 1,43 baseret på salgstal i 2025. Denne målsætning skal evalueres i 2026.

PBI er også beregnet på baggrund af jordbrugernes indberettede forbrug af pesticider, hvilket giver en PBI for dyrkningsåret 2020/21 på 1,52. Dette er 48 procent lavere end for planåret 2010/11, der var det første år jordbrugerne indberettede deres forbrug af pesticider. Der er ikke fastsat en målsætning for PBI på forbrugstal.

For både salgs- og forbrugsdata ses en stigning i PBI for perioden fra 2020 (planår 2019/20) til 2021 (planår 2020/21) fra hhv.1,66 til 1,76 (salgstal) og 1,39 til 1,52 (forbrugstal). Dette skyldes en stigning i fladebelastningen (belastning/ha) i vintersæd og raps, mens arealerne med de to typer af afgrøder ikke har ændret sig markant i samme periode.

Pesticidafgiften, der blev vedtaget ved lov i 2012 og implementeret i 2013, medførte, at der blev hamstret pesticider ud fra en forventning om højere afgifter for udvalgte pesticider. Dette medførte markant højere salgstal for 2012 og 2013, da der blev indkøbt pesticider til lager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Af denne grund har der i mange år været markante forskelle mellem salgs- år forbrugsdata med salgstal, der var lavere end forbruget. Disse tidligere meget iøjefaldende forskelle mellem salg og forbrug, som en effekt af hamstringen i 2012 og 2013, ses nu ikke længere.

Rapporten kan læses her.