I et debatindlæg sætter Esben Skøtt, griseproducent og bestyrelsesmedlem i SLF, fokus på den hårde tone, der fandt sted under dette års Svinekongres.

Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik kommenteret på debatten under årsmødet i Herning i sidste uge. Til debatten efter beretningen var der ikke meget ros til det store arbejde, bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, har leveret. Det har i stedet fået mig til tasterne med følgende budskab:

I bund og grund har vi jo alle samlet set det samme mål: Nemlig at få så gode og rimelige rammevilkår at arbejde under som muligt. Men måden, hvorpå vi kommer derhen, er der mange forskellige opfattelser af. Og det skal vi selvfølgelig være i stand til at diskutere med hinanden - på en ordentlig måde.

Jeg synes faktisk, at vi skylder de mennesker, der har arbejdet hårdt for vores interesser og tilsidesat alt andet for at arbejde for de bedste løsninger for svineproducenterne, en lille smule respekt.

Hård tone til Svinekongressen

Der var mange negative meldinger, og specielt fra LADS (Landsforeningen af Danske Svineproducenter) var tonen hård. Vi er rigtig gode til at bekæmpe hinanden og ødelægge vores erhverv indefra.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Man sidder tilbage med det indtryk efter årsmødet, at det største problem, vi har i dansk griseproduktion, det er måden, vi får valgt mennesker ind i organisationen på.

Selvfølgelig er der ting, der kan kigges på og måske gøres anderledes og bedre. Jeg har selv været med til at beslutte den nuværende valgstruktur, og det kunne man sagtens have fundet andre modeller på. Men det får nu en gang ikke noteringen til at stige eller svinepesten til at forsvinde; at der sidder nogle andre folk for bordenden. Og det er her, vi har de største udfordringer i skrivende stund.

LADS flytter ingenting

Man kan efter min opfattelse ikke bare melde sig ud af fællesskabet, som LADS har gjort, for så at stille sig til at skrige på sidelinjen. Vi har alle et ansvar for at få tingene løst. Og det gør man ved at deltage og selv have hånden på kogepladen. Jeg mener, det er direkte pinligt, at vores producentforening har flyttet sig i en retning, hvor man har valgt at stille sig udenfor indflydelse og ikke længere er i stand til at flytte noget for medlemmerne. Hvis det fremover er den linje, LADS vil følge, så vil jeg nok overveje mit fremtidige medlemskab.