Ida Auken undlod som miljøminister at lægge oplysninger fra Københavns Universitet frem, som viste betydelige konsekvenser for landbrugserhvervet. Den fejl har en ny minister pligt til at rette.

Landbrugets pris for vandplanernes indgreb i dyrkning og N-reduktion blev ikke lagt frem, da Ida Auken sendte vandplanerne og kravene til landmændene i høring, selvom ministeriet lå inde med viden fra Københavns Universitet, som kunne have givet landmændene gode kort på hånden i høringsfasen.

Hendes efterfølger, Kirsten Brosbøl gjorde det heller ikke, da hun et par år senere foretog en høringsrunde. Men selvom det ligger år tilbage, er der ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby, ikke groet mos på universitetets analyse.

- De N-reduktioner, som høringerne omhandlede, rulles netop nu ud med for eksempel den målrettede regulering. Derfor kan ministeriet ikke frasige sig forpligtelsen til at rette fejlen. Aben følger med, siger Hans Sønderby.

- Hvis høringen er retsstridig, trækkes der en tråd direkte frem til nutidens krav til landmændene, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Klar dokumentation

Universitetets konsekvensvurdering blev for nylig brugt aktivt af Kammeradvokaten i landbrugets retssag mod staten til at sige, at der skam er foretaget konsekvensvurderinger.

- Problemet er blot, at konsekvenserne ikke indgik i de høringer, som knyttes til vandplanerne. De berørte landmænd fik derfor ikke mulighed for at bruge den viden som staten allerede havde til støtte for, at konsekvensvurderingerne burde have været undersøgt langt nøjere, siger Hans Sønderby.

Det vigtige dokument bærer overskriften "Analyse af landbrugets omkostninger ved implementering af vandplanerne" og er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Universitet og Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri som led i aftale om myndighedsberedskab.

Rammer hjertekulen

- Dette dokument rammer hjertekulen i reduktionen af N. Det var lige præcist dette dokument, som kunne have givet landmændenes argumenter luft under vingerne i forbindelse med høringen, siger Sønderby. Der står sågar, at vandplanerne vil kunne være en reel økonomisk udfordring for nogle landmænd.

- Det havde virkelig været dét væsentligste bidrag til landmændenes høringsskrivelser, for dokumentet indeholder stor nyttig viden. Ikke bare vil vandplanerne betyde en økonomisk udfordring for nogle landmænd. Det er slet ikke den fulde regning, som er analyseret. Det står allerede på side 1, at prisen kun er beregnet for en del af reduktionskravene, ligesom der står, at ingen ved, hvem det vil ramme hårdest. Det ville virkelig have gavnet landmændene at have haft disse ministerieoplysninger på rette tid og sted, siger Sønderby.

Grov fejl

Han konstaterer, at Auken-ministeriet ikke fandt det nødvendigt at forsyne høringen med oplysningerne fra dokumentet, og dermed fik landmændene aldrig de argumenter de havde brug for.

- Det er efter min vurdering en grov fejl, som ministeriet må se at få rettet op på. Det er efter min vurdering ikke juridisk holdbart, at ministeriet nu forsvarer sig mod landmændene med et dokument som landmændene ikke fik til at forsvare sig mod ministeriet. Landmændene havde brug for vejledning og viden til at kunne deltage i den EU-foreskrevne høring om vandplanerne - i stedet fik de miljøkrav i milliardklassen uden ministeriets viden til at kunne forsvare sig med, siger han.