De fem nye ejere af Infarm A/S har tillid til landbrugets fremtid

Tro på firmaets produkter og tillid til at dansk landbrug går bedre tider i møde, har fået fem brave mænd til at sætte deres spareskillinger i den tidligere Grundfos-ejede virksomhed Infarm A/S.

Henrik Østergaard, der er administrerende direktør for det nye selskab, ser lyst på fremtiden for de danske landmænd og dermed også for afsætningen af Infarms produkter:

- Jeg tror, at landbruget i Danmark vil udvikle sig positivt igen, siger han.

Sammen med de fire andre medejere, som er Johan Schwerin, Thomas Andreasen, Michael Nielsen og Carsten Jensen, har Henrik Østergaard trimmet produktionen af firmaets produkter, så Infarm nu kan levere gylleforsuringsanlæg, der er 10 til 15 procent billigere, end prisen var for et år siden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har kun været i gang siden årsskiftet, men allerede nu kan jeg se, at vi i årets første kvartal når 50 procent af den budgetterede omsætning, fortæller Henrik Østergaard, der tilføjer, at to anlæg til forsuring af kvæggylle blev solgt alene i januar.

Mere kundeorienteret

De fem mænd har vidt forskellig baggrund, men har det til fælles, at de hurtigt fandt sammen, da Grundfos i sommeren 2011 satte Infarm til salg.

- Vi var ansat i forskellige afdelinger, men vi kendte hinanden og mente, at vi sammen kunne køre firmaet videre. Der gik nogle måneder med forhandlinger med Grundfos og med at finde finansieringen til det aktiekøb, som fandt sted i november, forklarer Henrik Østergaard.

Mens Infarm, der sidste år beskæftigede 20 medarbejdere, tidligere lagde stor vægt på udviklingsarbejde, er den del i dag skåret væk til fordel for en mere kundeorienteret produktion.

- Nu har vi mere fokus på kundernes behov og tilbyder individuelle løsninger, betoner Henrik Østergaard.

Selv om virksomheden vil være mest kendt for staldforsuring, findes der flere gyllerelaterede produkter på hylderne i Infarm.

Blandt dem er en skruepresse, der separerer gylle, hvor det tørre restprodukt kan bruges til strøelse til kvæg.

Leverandør af svovlsyre

Desuden har Infarm også udviklet en gyllealarm, kaldet Level-eye. Den indeholder en GSM-enhed, der giver alarm via mobilnettet. Målingerne via niveau-føleren sendes regelmæssigt til en database.

Dertil kommer forhandling af pumper og røreværker. Og med en VVS-autorisation er Infarm også autoriseret VVS-installatør.

Endelig er Infarm A/S også leverandør af svovlsyre og er ifølge Henrik Østergaard en af Danmarks største på området.

Henrik Østergaard, 47 år

Stilling: Administrerende direktør.

Opgaver: Salg og overordnet administration

Baggrund: Uddannet maskinarbejder og senere regionschef i Lely med ansvar for service på robot-malkemaskiner. Ansat i Infarm siden 2006.

Johan Schwerin, 37 år

Stilling: Servicechef

Opgaver: Tilrettelæggelse af service og vedligehold samt reparationer. Salg af svovlsyre og kundekontakt.

Baggrund: Udlært elektriker og landbrugsuddannet med 12 års erfaring i landbruget. Ansat i Infarm siden 2008

Thomas Andreasen, 37 år

Stilling: Teknisk chef

Opgaver: Ansvarlig for teknik og konstruktion. Desuden ansvar for indkøb og dokumentation samt lagerstyring.

Baggrund: Uddannet maskinarbejder og maskintekniker. Ansat i Infarm siden 2009.

Michael Nielsen, 41 år

Stilling: Tekniker

Opgaver: Servicering af kunder. Montage og start af nye anlæg plus produktion på værkstedet.

Baggrund: Uddannet maskinarbejder og servicetekniker i landbrug og industri. Erfaring med service på malkemaskiner, kompressorer og lifte.Ansat i Infarm siden 2010.

Carsten Jensen, 46 år

Stilling: Tekniker

Opgaver: Service og reparation på eksisterende anlæg plus specialopgaver.

Baggrund: Landbrugs- og bygningssmed. Autoriseret VVS-installatør.