Abonnementsartikel

Nye forsøg har undersøgt gylleforsuringseffekt på den direkte udledning af lattergas fra agerjord. Resultaterne ændrer ikke billedet af gylleforsuring som virkemiddel til bedre kvælstofudnyttelse og lavere klimabelastning på bedriftsniveau.

Gylleforsuring er en behandlingsteknologi, som kan reducere ammoniakfordampningen fra husdyrbedrifter.

Gennem årene er en række forskellige syrer blevet afprøvet. Svovlsyre (H2SO4) har vist sig at være mest omkostningseffektiv, og er derfor det mest udbredte forsuringsmiddel i dag. Tilsætning af svovlsyre sænker gyllens pH, og ændrer derved den kemiske ligevægt mellem ammonium (NH4+) og ammoniak (NH3), som er flygtig og derfor let fordamper. Ligevægten forskydes mod ammonium, hvilket reducerer den potentielle ammoniakfordampning.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.