Moderne intensive svine-produktionssystemer er karakteriseret ved at udsætte grisene til flere stressfaktorer, herunder transport, som dyrene skal kunne tilpasse sig i og reagere på. Stress-reducerende fodringsstrategier, baseret på planteekstrakter, viste sig i amerikanske forsøg at være effektive.

I artiklen, offentliggjort på PigProgress.net, beskrev forskere hvordan de havde undersøgt planteekstrakter, baseret på en speciel valmue, og dens indvirkning på stressniveauet og Salmonellaforekomsten hos grise.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Urteekstrakter fra denne valmueplante (Hvid Jodplante) er blevet grundigt undersøgt. De isoquinolinforbindelser alkaloider (IQ), herunder benzophenanthridinalkaloiderne (QBA) og protopine (PA) alkaloider er de biologisk aktive komponenter i disse planter. Denne gruppe af IQ er blevet flittigt brugt i Nordamerika, Europa og Kina på grund af deres udbredte fysiologiske egenskaber, herunder anti-inflammatoriske og antibakterielle effekter.

I artiklen er der beskrevet en række undersøgelser. Flere af disse har vist, at dyr fodret med IQ havde forbedret foderoptagelse og ydelse. IQ har potentiale til at regulere tarmbetændelse, hvilket understøtter en forbedret tarmbarrierefunktion og mildne de negative virkninger af stress. IQ tilskud blev også evalueret i slagtesvin under transport-stress og de potentielle fordele på fødevaresikkerhed blev vurderet i en undersøgelse på The Ohio State University, USA. Resultaterne viste en signifikant positiv korrelation mellem spyt cortisol og Salmonella efter transport til slagteriet i alle grupper.