Lyt til artiklen:

Minister vil bruge akutpakke for vandmiljøet til opkøb af jord og bygninger

00:00
Hastighed: ???x
02:21

I efteråret 2023 registreredes det kraftigste iltsvind i de indre danske farvande i 20 år. Det er alvorligt, fordi iltsvindet både på den korte og lange bane påvirker økosystemet i havet omkring Danmark. Iltsvindet skyldes især udledning af kvælstof til fjorde og kystnære områder. Derfor afsatte partierne bag dette års finanslov 405 millioner kroner. til en akutpakke for havet, det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

80 millioner kroner blev med aftalen øremærket til at understøtte indsatsen med udtagning af lavbundsjorde. De resterende 325 millioner kroner skal nu forhandles mellem partierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landboforeninger viser resultater for et forbedret vandmiljø til politikere

Se også:

Landboforeninger viser resultater for et forbedret vandmiljø til politikere

Miljøministeren lægger op til, at midlerne i akutpakken bruges til at fjerne mest muligt kvælstof i de sårbare fjorde og farvande, som er hårdest ramt af tilbagevendende iltsvind.

- Mit oplæg til partierne er, at langt hovedparten af de 325 millioner kroner bruges til at opkøbe jord, bygninger eller anlæg, som i dag er barrierer for, at store kvælstofreducerende projekter rent faktisk lykkes. Det vil jeg i dag drøfte med partierne, og høre deres prioriteter, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det handler om at sikre, at der gennemføres mange flere store helhedsprojekter, så man får bremset udledningen af kvælstof til landets fjorde. Ofte kræver det, at der indgås aftaler med en række forskellige lodsejere før det er muligt at udtage de nødvendige sammenhængende områder og sikre god kvælstofeffekt.

I mange af de større projekter, er der en forhindring, som gør, at projektet ikke kan realiseres. Det kan være en enkelt lodsejer, der ikke vil være med, eller bygninger og anlæg der skal fjernes, men ikke kan opnå tilskud via de eksisterende ordninger.

Årsagen er, at det enkelte stykke jord, den enkelte bedrift, stald eller bygning i sig selv ikke har en høj nok kvælstofreducerende effekt for pengene. Hvis løsrevne arealer bindes sammen i helhedsprojekter, opnås der en større kvælstofeffekt til gavn for det hårdt pressede vandmiljø.

Finanslov afsætter millioner til udtagning af lavbundsjord

Se også:

Finanslov afsætter millioner til udtagning af lavbundsjord